.
Kultura wielbarska - procesy przemian i kontakty zewnętrzne .....
PL
EN
..
KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA, POZNAŃ, 18-20 CZERWCA 2020
..
Organizatorzy: 
Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katedra Prahistorii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
............................................................................................................................................

..
Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

W roku 2017 w Łodzi odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Kultura przeworska. Procesy przemian i kontakty zewnętrzne, którego współorganizatorem był Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki żelaza Instytutu Prahistorii UAM. Idąc tropem tamtej jakże udanej konferencji, chcielibyśmy w przyszłym roku zaprosić Państwa do Poznania, by spróbować odpowiedzieć sobie na podobne pytania, ale dotyczące kolejnego - niezwykle istotnego ugrupowania, jakie funkcjonowało u schyłku starożytności na terenie środkowej Europy - mianowicie kultury wielbarskiej.

Na nasze spotkanie, współorganizowane oczywiście przez naszych łódzkich Przyjaciół z Katedry Prahistorii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, zapraszamy archeologów, historyków a także przedstawicieli nauk przyrodniczych. Wszystkich tych, którzy starają się zgłębiać ów fenomen jaki pojawił się u przełomu er na południowym wybrzeżu Bałtyku, fenomen wiążący się z wędrówkami plemion Gotów i Gepidów i tworzenia przez nie wraz z miejscową ludnością coraz to nowych struktur polityczno-ekonomicznych. Tym samym naszą przygodę intelektualną pragniemy rozpocząć od mroźnych krain północy by zakończyć ją w gorących klimatach Italii i Hiszpanii. Ale przede wszystkim przyjrzeć się clou naszego spotkania a mianowicie kulturze wielbarskiej.

Do zobaczenia w czerwcu w Poznaniu na konferencji Kultura wielbarska - procesy przemian i kontakty zewnętrzne.
 

Organizatorzy
 

Formularz zgłoszeniowy
PROGRAM

 
...
OPIEKA NAD STRONĄ: ANDRZEJ LESZCZEWICZ