Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / European Landscapes: 
Past, Present & Future (Culture 2000 Project: 2004-1495/001-001 CLT CA22)

Archeologia lotnicza stopniowo znajduje coraz szersze zastosowanie w polskiej archeologii. Archeolodzy zaczynają doceniać wartość informacji jaką dają zdjęcia lotnicze. W związku z tym Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu we współpracy z Aerial Archaeology Research Group w ramach projektu European Landscapes: Past, Present & Future organizuje Warsztaty archeologii lotniczej.

Archeologia lotnicza to nie tylko wykonywanie zdjęć. Zatem program warsztatów będzie obejmował problematykę interpretacji zdjęć, przenoszenia informacji archeologicznych ze zdjęć na mapy oraz integrowanie danych w środowisku GIS. Zajęcia odbywać się będą w języku polskim i angielskim. Warsztaty adresowane są głównie do studentów i absolwentów archeologii. Liczba uczestników jest ograniczona.
 

PROGRAM WARSZTATÓW: DOC / PDF

Lista uczestników / galeria zdjęć
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1) Udział w Warsztatach Archeologii Lotniczej jest bezpłatny
2) Uczestnicy przebywają w Poznaniu na własny koszt; Organizatorzy mogą spróbować zorganizować zakwaterowanie w akademikach, o ile uczestnicy zwrócą się z taką prośbą
3) Uczestnicy powinni znać podstawowe zagadnienia z zakresu archeologii
4) Zaleca się by uczestnicy zapoznali się z podstawową literaturą z zakresu archeologii lotniczej i GIS, np.

5) Zajęcia prowadzone będą w j. polskim i j. angielskim
 
 
Adres kontaktowy:

Prof. dr hab. 
Włodzimierz Rączkowski
Instytut Prahistorii
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

tel. 61-8294798
fax 61-8294788


http://archeo.amu.edu.pl/WAL_
 

Warsztaty odbędą się w Instytucie Prahistorii UAM, 
Św. Marcin 78, Poznań

....


AKADEMIKI:

Akademik "Hanka", Al. Niepodległości 26, tel. 061 829 39 02
Akademik "Babilon", ul. Dożynkowa 9 b, tel. 061 820 10 72Designed by Andrzej Leszczewicz, marzec 2007