.
  . ..

...
PRACOWNICY

 

Profesor Rafał Koliński zajmuje się archeologią Bliskiego Wschodu i należy do wąskiego grona badaczy, którzy kontynuują tradycje polskiej szkoły archeologii stworzonej przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Absolwent Instytutu Archeologii i Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego łączy te dwie specjalizacje w swoich badaniach tym samym wyznaczając, jako jeden z pierwszych na świecie, nowe, wysokie standardy obowiązujące w archeologii Mezopotamii. Członkonstwo międzynarodowych towarzystw naukowych: sektretarz - RASHID International eV., członek British Institute for the Study of Iraq, International Association for Assyriology, Deutches Orient-Gesellschaft.


 

Specjalizacja i zainteresowania badawcze: Sztuka i kultura wizualna świata śródziemnomorskiego, głównie grecko-rzymskiego, ujmowana w kontekście społecznym; Archeologia klasyczna, w tym archeologia i sztuka Grecji, Etrurii oraz Rzymu; Pradzieje Europy w epoce żelaza, od okresu halsztackiego, poprzez lateński do okresu wpływów rzymskich; Powiązanie strefy śródziemnomorskiej ze społecznościami Europy barbarzyńskiej; Sztuka pradziejowa i starożytna, poznawanie rudymentarnych podstaw artystycznej działalności człowieka i symbolicznej sfery jego życia w ujęciu historycznym; Zagadnienia związane z teorią sztuki i archeologii.


 

Zainteresowania badawcze: Ideologia władzy królewskiej i jej realizacja w architekturze i sztuce; Królewskie zespoły grobowe Starego Państwa, oraz "świątynie milionów lat" Nowego Państwa; Architektura, rzeźba i dekoracja reliefowa świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari; Relacja świątyń Deir el-Bahari i Karnaku - odtworzenie programu rzeźbiarskiego świątyni, sekwencja i orientacja scen i motywów w dekoracji reliefowej, niszczenie i przerabianie reliefów, korony królewskie, Seth, Behedety, kolorystyka przedstawień władców i rodziny królewskiej, paleografia znaków hieroglificznych; materiałoznawstwo, zwłaszcza surowce skalne używane w starożytnym Egipcie.

..
....
 

Zainteresowania naukowe: archeologia zachodniego Śródziemnomorza, w szczególności Półwyspu Iberyjskiego; okres orientalizujący w basenie Morza Śródziemnego; ruch kolonizacyjny, kontakty między kulturami; archeometria; transport i żegluga w starożytności.

..

...