.
 
..
OPIS PROJEKTU
HARMONOGRAM ZADAŃ
ZESPÓŁ BADAWCZY
..
 
. ..
...
RADIOCARBON DATING OF THE TURN OF THE 3RD MILLENNIUM BC IN NORTH MESOPOTAMIA

W PRZYGOTOWANIU / UNDER CONSTRUCTION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..
.... ..
...