.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Badania
 
.... Przeszło¶ć wpisana w kamień. Obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach
..
..
Żuławka 13. Pozostało¶ci wielofazowego osadnictwa z epoki kamienia na terenie Wielkopolski
..
..
Dzieje zamknięte w glinie. WskaĽniki geochemoarcheologiczne wielkopolskiej ceramiki z mlodszego okresu przedrzymskiego jako Ľródło dla poznania zróżnicowania kulturowego (Narodowe Centrum Nauki UMO-2014/15/B/HS3/02279)
..
..
Nadziejewo. Cmentarzysko ciałopalne z wczesnej epoki żelaza w ¶rodkowej Wielkopolsce (zadanie nr 2644/2017)
..
..
Prospekcja przeszłych krajobrazów Orkad
..
..
Janowice stanowisko 2 - publikacja unikatowych Ľródeł póĽnoneolitycznych ze wschodnich Kujaw, nr zadania 2148/16
..
..
Szczepidło. Osada metalurgów kultury mogiłowej nad Wartą. Grant nr 02154/16/FPK/NID
..
.
Misja Eremu, Sheikh Abd el-Qurna, Egipt
..
Projekt badawczy pt. "Proces halsztatyzacji południowo-zachodnich terenów Polski z perspektywy studiów nad wytwórczo¶cią ceramiczną"
..
XX sezon badań archeologiczno-architektonicznych w klasztorze pocysterskim w Bierzwniku, 2011
..
Archeologiczne badania ratownicze przy budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze, województwo ¶ląskie (polder), 2011-2015
..
Badania weryfikacyjno-rozpoznawcze na cmentarzysku kurhanowy z okresu wpływów rzymskich w Grudnej, stan. nr 2, gm. Złotów, pow. złotowski, 2012
..
Badania weryfikacyjno-rozpoznawcze na domniemanym cmentarzysku kurhanowym w Chojnie, stan. nr 25, gm. Wronki, pow. szamotulski. 2011
..
Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań (węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo-Korzeńsko”, 2010-2012
.
Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań, odc I Gniezno - Węzeł Czachurki.
2009-2010
.
Karczyn. Opracowanie i publikacja materiałów z birytualnego cmentarzyska z okresu rzymskiego z Kujaw
...
Projekt NCN nr 2013/09/B/HS3/00630 "Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej czę¶ci Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna"
...
Projekt "Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskie"
..
Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn
..
"Historia osadnicza irackiego Kurdystanu" - projekt finansowany grantami NCN nr 2011/03/B/HS3/01472 i 2014/13/B/HS3/04872 zakłada przeprowadzenie badań powierzchniowych nad Górnym Zabem (Irak). Zaplanowany na 2017 szósty sezon badań terenowych zakończy zbieranie danych o dawnym osadnictwie regionu. Publikacja projektu przewidziana jest na koniec roku 2018.
..
Projekt "Nieinwazyjne wspomaganie AZP okolic Poznania"
..
Ekspedycja archeologiczna Instytutu Prahistorii UAM w ramach projektu "Kultura górnego Naddniestrza w epoce brązu".
..
Międzynarodowa ekspedycja Instytutu Prahistorii UAM pod kierunkiem prof. Aleksandra Ko¶ko oraz dr Sergieja Razumowa z Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.
..
Wykopaliska w Çatalhöyük - studenci i pracownicy Instytutu na legendarnym stanowisku w Turcji. 
..
Tell Arbid (Syria). Badania Polsko-Syryjskiej Misji archeologicznej, w których od 2008 roku z własnym programem badawczym uczestniczy IP UAM.
..
Odkrycie palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu | Bulla Krzywoustego
..
Bruszczewo - wczesna epoka brązu w Wielkopolsce. Osada metalurgów kultury unietyckiej.
..

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.