.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań, odc I Gniezno - Węzeł Czachurki, 2009-2010

W latach 2009-2010 Instytut Prahistorii UAM działając w ramach Konsorcjum  z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polską Akademią Nauk, oddział w Poznaniu i we Wrocławiu przebadał 7 stanowisk archeologicznych na trasie planowanej budowy drogi ekspresowej S5 Gniezno - Czachurki. W badaniach uczestniczyli pracownicy, doktoranci, studenci i absolwenci Instytutu. Zarejestrowano liczne ślady osadnictwa z epoki brązu, okresu wpływów rzymskich i wczesnego średniowiecza. Wyniki badań opublikowano w "VIA Archaeologica Posnaniensis 6, Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na ziemi gnieźnieńskiej" pod redakcją prof. Danuty Minty-Tworzowskiej.

..............................................................(Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać powiększenie)

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.