.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Archeologiczne badania ratownicze na trasie budowy drogi ekspresowej S5 Poznań (węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo-Korzeńsko", 2010-2012

W ramach tego projektu Instytut Prahistorii UAM działając w ramach Konsorcjum z Uniwersytetem Wrocławskim i Polską Akademią Nauk przebadał w latach 2010 - 2012 trzy stanowiska archeologiczne w Kaczkowie, Gołaszynie i Pakówce. Najbardziej wartościowym poznawczo okazało się stanowisko Gołaszyn 3, którego chronologię określono na fazy C2 i D okresu wpływów rzymskich. W trakcie badań wykopaliskowych zarejestrowano 129 obiektów nieruchomych. Rozpoznana została najprawdopodobniej produkcyjno-gospodarcza część osady o powierzchni ok 50 arów.

..............................................................(Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać powiększenie)

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.