.
..

Biblioteka Wydziału Historycznego UAM, 
sekcja Archeologii

iplib@amu.edu.pl

Biblioteka Wydziału Historycznego UAM, sekcja Archeologii

Kierownik sekcji - mgr Lucyna Leśniak (kustosz)

mgr Jolanta Walkiewicz (kustosz)
 
Sekcja Archeologii Biblioteki Wydziału Historycznego UAM gromadzi zbiory zgodnie z jej profilem badawczo-dydaktycznym, a więc z zakresu archeologii Polski i Europy Środkowej oraz archeologii śródziemnomorskiej.

Historia sekcji Archeologii (uprzednio, do roku 2015, Biblioteki Instytutu Prahistorii) sięga początków UAM, kiedy w ramach utworzonego w 1919 roku Uniwersytetu w Poznaniu Józef Kostrzewski doprowadził do powołania Instytutu Prehistorii. Zalążkiem jego biblioteki stały się książki z księgozbioru byłej niemieckiej Akademii Królewskiej w Poznaniu.

Obecnie księgozbiór liczy około 40.000 vol., w tym ponad 24.000 egzemplarzy druków zwartych oraz ponad 15.000 czasopism. 

Zbiory pozyskiwane są przede wszystkim na drodze wymiany z 45 kontrahentami polskimi oraz partnerami z 28 państw europejskich oraz z USA i Australii. Są to instytuty archeologiczne na uniwersytetach, placówki narodowych akademii nauk oraz muzea. Przedmiotem wymiany są czasopisma i monografie wydawane przez Instytut Prahistorii oraz autorstwa  pracowników Instytutu. Drogą wymiany biblioteka pozyskuje głównie czasopisma specjalistyczne. 

Zbiory opracowywane są obecnie poprzez katalog komputerowy w systemie Horizon.

Z biblioteki korzystają pracownicy i studenci Instytutu Archeologii, a także pracownicy i studenci Wydziału Historycznego oraz pracownicy innych instytucji archeologicznych Poznania. 

 

..
.. Odwiedź nas na Facebooku! - Komunikaty o nowościach, ogłoszenia, porady. 
.
..
Strona internetowa Biblioteki Wydziału Historycznego UAM
..

KATALOGI ONLINE

Biblioteka UAM - http://uam-hip.pfsl.poznan.pl
Biblioteki w Poznaniu - http://webpac.pfsl.poznan.pl
NUKAT - http://www.nukat.edu.pl
KARO - http://karo.umk.pl/Karo

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.