..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Sezon 2015

WYPEŁNIANIE STRUKTURY BAZY DANYCH W SYSTEMIE GIS
 
Kontynuowane było sukcesywne wpisywanie i uzupełnianie wszystkich danych pozyskanych w 2015 r. do systemu GIS, będącego platformą zbioru danych i dalszych analiz. Baza została uzupełniona o dane pozyskane w oparciu o prospekcję lotniczą (II etap), badania geofizyczne (etap II) oraz weryfikacyjną prospekcję terenową (etap II). 
 
Stworzona baza danych pozwala na precyzyjne zarządzanie zbiorem znajdujących się w niej informacji oraz ułatwia wielopłaszczyznową interpretację zebranych wyników. Wszystkie znajdujące się w niej dane są powiązane z państwowym systemem odniesień przestrzennych. Baza w przyszłości może być wykorzystana przez służby konserwatorskie przy podejmowaniu decyzji związanych z monitorowanie, zarządzaniem i ochroną stanowisk archeologicznych tego regionu.
 
 
 
 
 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014