..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Harmonogram zadań
 

2014

Kwerenda
Lotniczy skaning laserowy
Zobrazowania satelitarne
Rekonesans lotniczy (I)
Badania powierzchniowe (I)
Geofizyka
Baza GIS
 

2015

Rekonesans lotniczy (II)
Geofizyka
Badania powierzchniowe (II)
Baza GIS
Analiza i interpretacja
Edukacja i popularyzacja
Promocja i upowszechnianie
 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014