..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Konferencje

Fotorelacja z sesji popularno-naukowej w Bobolicach

W dniu 28 października 2015 r., w Izbie Edukacyjnej przy Nadleśnictwie w Bobolicach, odbyła się sesja popularno-naukowa pt. "Dziedzictwo archeologiczne ziem bobolickiej i polanowskiej: rozpoznanie, potencjał, perspektywy". Została ona zorganizowania przez pracowników Instytutu Prahistorii im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, we współpracy z Towarzystwem Ekologiczno-Kulturalnym w Bobolicach oraz Nadleśnictwem w Bobolicach, przy patronacie Nadleśnictwa w Polanowie, Burmistrza Bobolic oraz Muzeum w Koszalinie.

Sesja cieszyła się dużym zainteresowaniem i odzewem. Została ona zorganizowana nie tyko z myślą o specjalistach (archeologach, historykach), ale również o pracownikach nadleśnictw, urzędnikach, a także przedstawicielach lokalnej społeczności i wszystkich zainteresowanych. Na sesję przybyli m.in. radni Rady Miejskiej, pracownicy Nadleśnictw w Bobolicach i Polanowie, placówek oświatowych, ośrodka kultury, biblioteki, lokalnych stowarzyszeń i mieszkańcy Bobolic.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim przychylnym inicjatywie osobom, dzięki których pomocy i wsparciu możliwe było zorganizowanie sesji.

Szerzej na temat sesji zob. też: http://www.bobolice.pl/news/2635

KLIKNIJ NA ZDJĘCIA, ABY UZYSKAĆ POWIĘKSZENIE
..

ARCHIWUM KONFERENCJI 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014