..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Konferencje - archiwum

Dziedzictwo archeologiczne ziemi bobolickiej i polanowskiej: rozpoznanie, potencjał, perspektywy, sesja popularno-naukowa - Bobolice, 28 października 2015

"Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego - potencjał i możliwości", seminarium naukowe - 1 czerwca 2015
 
 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014