..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Publikacje
 
... Dane ISOK i zobrazowania satelitarne w badaniach archeologicznych na Pomorzu

Polska archeologia może się pochwalić niestandardowym zastosowaniem danych ISOK w badaniach przeszłości Pomorza. (więcej)

..
Teledetekcja na pomoc archeologom

Wczesnośredniowieczne kurhany, kamienne konstrukcje megalityczne, pozostałości stanowisk strzelniczych i okopów z II wojny światowej sš wśród kilkunastu nowych stanowisk archeologicznych w Zachodniopomorskiem. (więcej)

..
Dane ISOK i zobrazowania satelitarne w badaniach archeologicznych na Pomorzu

Niestandardowym zastosowaniem danych ISOK, w zestawieniu z m.in. wysokorozdzielczymi zobrazowaniami satelitarnymi w badaniach przeszłości Pomorza może pochwalić się polska archeologia. (więcej)

..
Archeolodzy na ziemi bobolickiej

Współczesna archeologia dysponuje wieloma metodami poznawania przeszłości. (więcej)

...
Dziedzictwo archeologiczne rejonu Bobolic

Informator, Poznań-Bobolice 2015

..
Archeologiczne "skarby" ziemi bobolickiej

"Znad Chocieli", Bobolice, nr 3-4 (75-76), lipiec-grudzień 2015

..
Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości

Red: Michał Pawleta, Rafał Zapłata, 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja "5Medium", E-Naukowiec, Lublin 2015, ISBN: 978-83-941018-3-1


 
 

 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014