..
IPUAM Commitees
IPUAM
IPUAM
..

 

Research Team

dr Michał Pawleta - Head of project
Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University

Prof. UAM, dr hab. Włodzimierz Rączkowski
Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University

Prof. UAM, dr hab. Danuta Minta-Tworzowska
Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University

dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
Warsaw University of Technology

dr Rafał Zapłata
Department of Art History, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

mgr Łukasz Banaszek
Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University

mgr Wiesław Małkowski
Instytitute of Archaeology, Warsaw University

mgr Lidia Żuk
Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University

mgr Jacek Borkowski
Museum in Koszalin

mgr Paweł Kaźmierczak
Lubusz Museum, Gorzów Wlkp. 
 
 Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeolo- gicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: nr zadania 3805/14
 
 
......................................... ...... ....................................................................................................................................................... ......

PROJEKT GRAFICZNY: ROBERT DEMARCZYK, WYKONANIE: ANDRZEJ LESZCZEWICZ, POZNAŃ 2014