.
..
dr Andrzej Ćwiek
 
E-mail: andrzejcwiek@yahoo.com
 

Życiorys zawodowy:

W latach 1994-95 pracowałem w Zakładzie Archeologii Śródziemnomorskiej PAN, a następnie (1995-96) przebywałem w Egipcie na stypendium rządu egipskiego. Po powrocie do Polski rozpocząłem studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW (1996-2001). Pracę doktorską nt. "Relief Decoration in the Royal Mortuary Complexes of the Old Kingdom. Studies in Development, Scene Content, and Iconography." obroniłem w 2003 r. (promotor: prof. Karol Myśliwiec, recenzenci: prof. Ewa Laskowska-Kusztal, prof. Joachim Śliwa, prof. Dietrich Wildung). Praca pozostaje nieopublikowana (przed wydaniem wersji książkowej trzeba włożyć mnóstwo pracy w jej uaktualnienie...), ale dzięki moim kolegom z Bostonu dostępna jest w internecie (www.gizapyramids.org).

Od 2001 r. pracuję w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, gdzie jestem kuratorem galerii egipskiej (www.muzarp.poznan.pl). W latach 2001-2004 prowadziłem w Instytucie Prahistorii UAM wykłady zlecone, od 2004 r. jestem tu adiunktem. Prowadzę zajęcia kursowe (Archeologia starożytnego Egiptu, Wstęp do archeologii śródziemnomorskiej), a także fakultety (Hieroglify, Religia starożytnego Egiptu, Sztuka egipska, Architektura egipska).

Od 1993 r. uczestniczę w pracach polskich misji archeologicznych w Egipcie: w Tell Atrib, Sakkarze, Deir el-Bahari (ostatnio jako zastępca kierownika misji).

W 2006 r. przebywałem na stypendium A.W. Mellona w The Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. W ostatnich latach miałem wykłady w Baltimore, Bostonie, Toronto, Oksfordzie, Pradze, Luksorze. Uczestniczę regularnie w egiptologicznych konferencjach, ostatnio Archaeology and Chronology of the Third Millennium BC, Praga, czerwiec 2007 (artykuł "History of the Third Dynasty: Another Update on the Kings and Monuments" w druku) oraz The X International Congress of Egyptologists, Rodos 22-29 maja 2008, referat "Ideology of nemes and khat at Deir el-Bahari".

Jestem członkiem International Association of Egyptologists i Egypt Exploration Society oraz prezesem poznańskiego Stowarzyszenia Egiptologicznego.

Jestem szczęśliwie żonaty i jako taki absolutnie odporny na uroki studentek (sorry...). 
 

Publikacje w ostatnich latach:

Śmierć i życie w starożytnym Egipcie, Poznań, MAP, 2005.
Ifset, czyli hcaos [sic]. Uwagi na temat książki Wiesława Batora Religia starożytnego Egiptu (publikacja internetowa: www.egiptologia.pl)
Skarby w śmieciach, Wiedza i życie 4 (2006), pp. 26- 28.
Red, Yellow, and Pink. Ideology of Skin Hues at Deir el-Bahari, Fontes Archeologici Posnanienses 43 (2007), pp. 22-50.
Król Hatszepsut, National Geographic 9 (2007), pp. 2-17.
Religia starożytnego Egiptu, w: K. Pilarczyk, J. Drabina (red.), Religie Starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków, WAM, 2008, pp. 27-110.
 

Zainteresowania badawcze i inne.

Moje zainteresowania badawcze dotyczą ideologii władzy królewskiej i jej realizacji w architekturze i sztuce. Przedmiotem moich badań są królewskie zespoły grobowe Starego Państwa, oraz "świątynie milionów lat" Nowego Państwa, zwłaszcza architektura, rzeźba i dekoracja reliefowa świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Szczegółowe tematy moich studiów w świątyni Hatszepsut to relacja Deir el-Bahari - Karnak, odtworzenie programu rzeźbiarskiego świątyni, sekwencja i orientacja scen i motywów w dekoracji reliefowej, niszczenie i przerabianie reliefów, korony królewskie, Seth, Behedety, kolorystyka przedstawień władców i rodziny królewskiej, paleografia znaków hieroglificznych. 
Innym obszarem moich zainteresowań jest materiałoznawstwo, zwłaszcza surowce skalne używane w starożytnym Egipcie.
 

Hobby: kapibary.
 

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.