ďťżďťżďťż
.....
.......
Szanowni Państwo,

Temat dziedzictwa stanowi przedmiot ożywionych dyskusji zarówno w środowisku naukowym, jak i poza nim. W związku z tym można spotkać się z różnorodnymi poglądami na temat tego, czym w istocie jest dziedzictwo, do kogo należy oraz czy i jak powinno się je chronić na rzecz przyszłych pokoleń. Mając powyższe na uwadze sądzimy, że przyszedł najwyższy czas by spojrzeć na dziedzictwo ze wspólnie wypracowanych perspektyw teoretycznych i praktycznych i zaprezentować je w sposób holistyczny. Odchodzący od szeregu istniejących podziałów, m.in. na dziedzictwo kulturowe i naturalne, dziedzictwo odległej i niedawnej przeszłości oraz dziedzictwo jako obiekt badań naukowych i wartość społeczną. Proponowane przez nas zintegrowane podejście do dziedzictwa pozwala na próbę jego nowego ujęcia i konceptualizacji, a także stawia przed badaczami dalsze perspektywy i wyzwania.
 
..,
 
Proponujemy potraktowanie niniejszej konferencji jako otwartego forum dyskusyjnego, na którym zaprezentowane zostaną zarówno refleksje akademickie dotyczące dziedzictwa, jak i jego praktyczne i instytucjonalne ujęcia. W tym celu chcielibyśmy zaprosić do dyskusji przedstawicieli środowisk naukowych z różnych dziedzin, a także osoby zajmujące się problematyką dziedzictwa w instytucjach (publicznych, prywatnych, pozarządowych).
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

Organizatorzy konferencji:

Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
Dr hab. Michał Pawleta
Dr Kornelia Kajda

......................................................................................................................................................................................................


 
 
 

 

INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Projekt witryny: Andrzej Leszczewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.