.....
.......
ORGANIZATORZY
 

Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

Komitet Organizacyjny: 

Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
Dr hab. Michał Pawleta
Dr Kornelia Kajda
 

Patronat:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................................................................................................................................................................

 


 
 
 

 

INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Projekt witryny: Andrzej Leszczewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.