ďťżďťżďťż
.....
.......
PUBLIKACJA
 

Po konferencji planowana jest publikacja materiałów w formie recenzowanej monografii, której wydanie zostało przewidziane na pierwszą połowę 2018 r. Uprzejmie prosimy o wcześniejszą informację, czy są Państwo zainteresowani opublikowaniem artykułu w tomie. Wytyczne redakcyjne dla Autorów tekstów zostaną przesłane w późniejszym terminie.

Termin nadsyłania tekstów do publikacji: 31 października 2017
 
 
 
 
 
 

......................................................................................................................................................................................................
 
 
 

 


 
 
 

 

INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Projekt witryny: Andrzej Leszczewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.