.....
.......
ZGŁOSZENIA
 

Prosimy o przesłanie propozycji 20-minutowych referatów wraz z poniższymi informacjami drog± elektroniczn± na adres:
dziedzictwo2017@amu.edu.pl
 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko autora (lub autorów),
  • afiliację,
  • adres e-mail,
  • adres pocztowy do korespondencji,
  • tytuł wyst±pienia
  • streszczenie wyst±pienia (od 150 do maksymalnie 200 słów). 


Termin przesyłania zgłoszeń: 10 marca 2017 r. 

Decyzja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana drog± e-mailow± do dnia 17 marca 2017 r.

Językiem obrad będzie język polski.
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................................................................................................................................................................
 

 


 
 
 

 

INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Projekt witryny: Andrzej Leszczewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.