.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Studia archeologiczne ...
.. ................
Dlaczego warto studiować 
archeologię na UAM?

Dokumentacja przebiegu studiów - zarządzenie

Zasady zapisywania się na zajęcia i ich rozliczania - WH UAM

Zasady odbywania praktyk wykopaliskowych w IA UAM

Plan zajęć na kierunku ARCHEOLOGIA, rok akademicki 2018/2019 - semestr letni

Dyżury pracowników dydaktycznych
Instytutu Archeologii UAM - semestr letni 2018/2019
 

..
..
...
1. Wprowadzenie
..
..
2. Programy studiów / przedmioty / ECTS / Krajowe Ramy Kwalifikacji
..
Efekty kształcenia dla kierunku studiów ARCHEOLOGIA w IA UAM: 
...
.
ARCHEOLOGIA PRADZIEJOWA I ŚREDNIOWIECZNA (APiS)
..
studia 3-letnie licencjackie
tabela
pdf
studia 3-letnie licencjackie, nowy program
od roku 2015-2016
pdf
studia 2-letnie magisterskie
semestr I
tabela
pdf
semestr II-IV..
tabela
pdf
.
..
ARCHEOLOGIA ORIENTALNA I ANTYCZNA (AOiA)
..
studia 3-letnie licencjackie
tabela
pdf
studia 3-letnie licencjackie, nowy program 
od roku 2015-2016
pdf
studia 2-letnie magisterskie
semestr I
tabela
pdf
semestr II-IV..
tabela
pdf
.
. .
DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE (DA)
.
.
 
studia 2-letnie magisterskie
semestr I
tabela
pdf
semestr II-IV..
tabela
pdf
.
.
ZAJʘCIA FAKULTATYWNE
.
..
semestr zimowy 2016-17........
tabela
pdf
semestr letni 2015-16. tabela pdf
.
..
Zasady wewnętrznego naboru na specjalizacje - Archeologia Pradziejowa i Średniowieczna oraz Archeologia Orientalna i Antyczna prowadzone na studiach licencjackich kierunku ARCHEOLOGIA
..
RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA (2015-2016)
SCHEMAT STUDIÓW II STOPNIA (2015-2016)
.
OBJAZDY NAUKOWE
.
OGÓLNY REGULAMIN OBJAZDÓW NAUKOWYCH DLA STUDENTÓW IA UAM
..
PRAKTYKI WYKOPALISKOWE
..
ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK WYKOPALISKOWYCH W IA UAM
REGULAMIN ĆWICZEу TERENOWYCH DLA STUDENTÓW IA UAM
.
PRAKTYKI MUZEALNO-KONSERWATORSKIE

Program studiów II stopnia obliguje studentów do odbycia 80 godz. praktyki muzealno-konserwatorskiej. Praktyka może być odbywana na rozmaite sposoby, np. jako pomoc w opracowywaniu / porządkowaniu materiałów archeologicznych, jako wykonywanie / porządkowanie dokumentacji archeologicznej itp. Może być realizowana w Instytucie Archeologii lub innych jednostkach badawczych (PAN, Muzeum Archeologiczne itp.). W grę wchodzą również praktyki w urzędach konserwatorskich. Inną dopuszczalną formą odbycia praktyki jest udział w projektach związanych z archeologią nieinwazyjną. 

Karta Zaliczeniowa Praktyki Muzealno-Konserwatorskiej wraz z dalszymi informacjami jest do pobrania tutaj.

..
ZASADY DYPLOMOWANIA
.
INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI PRACY LICENCJACKIEJ I MAGISTERSKIEJ
REGULAMIN PRACY LICENCJACKIEJ I EGZAMINU LICENCJACKIEGO W IA UAM
REGULAMIN PRACY MAGISTERSKIEJ I EGZAMINU MAGISTERSKIEGO W IA UAM
OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM NAPISANIU PRACY
.. .
3. Studia podyplomowe
..
..
4. Studia doktoranckie
..
......
Rada Programowa Instytutu Archeologii UAM
Zespół Doradczy ds. Jakości Kształcenia w Instytucie Archeologii UAM
Komisja ds. Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w IA UAM
Zespół ds. promocji Instytutu Archeologii UAM

.
 
 
 
 
 
 

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.