EAA StructureEAA MembershipEAA ConferencesEAA CodesEuropean Journal of ArchaeologyEAA CommiteesLong Term PlanHeritage PrizeJobs Service
.... Dr Michał Krueger
Tel. +48 (0-61) 829 4822
E-mail: krueger@amu.edu.pl
 

Education 

2002: BA in Spanish Philology (Adam Mickiewicz University, Poznań),
2004: MA in Mediterranean Archaeology (Adam Mickiewicz University, Poznań),
2005: MA in Spanish Philology (Adam Mickiewicz University, Poznań),
2007: MA in History (Pompeu Fabra University, Barcelona),
2011: PhD in Archaeology (AMU) and History (UPF).
 
 
 

 

.
..
Research interests 

- Western Mediterranean archaeology
- Orientalizing Period in the Mediterranean 
- Colonization, cultures in contact
- Archaeology of death
- Transport, sailing and seafaring 
 

Scholarships 

- European Union (Erasmus Program), Spain, University of Saragossa, 2002-2003.
- Ministry of Foreign Affairs of Spain, Spain, Pompeu Fabra University, Barcelona, 2005-2008,
- Ministry of Education of Spain, Great Britain, University of Cambridge, July-September 2009. 
 

Teaching

- Introduction to Mediterranean Archaeology
- Archaeology and Art of Ancient Greece (practical classes) 
- Archaeology and Art of Ancient Near East (practical classes) 
- BA Seminar 
 

Publications 

Krueger, M. 2005, "Petroglify z Abrigo de Laja Alta (Hiszpania) w świetle analizy ikonograficznej reeliefów asyryjskich", [w:] A. Joniak-Lüthi (red.), Nie tylko Europa. Wybór materiałów z I Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistów w Ciążeniu nad Wartą, Poznań: Katedra Orientalistyki 
UAM, 209-217.

Krueger, M.; Orylski, Ł. 2006, "Polityczna poprawność - nowy paradygmat czy zagrożenie dla 
archeologii", [w:] D. Minta-Tworzowska, Ł. Olędzki (red.) Komu potrzebna jest przeszłość? 
Poznań: Koło Naukowe Studentów Archeologii, 187-199.

Krueger, M. 2007, "Fenicjanie i Grecy w zachodniej części Morza Śródziemnego - współpraca 
czy rywalizacja?", [w:] K. Nawotka, (red.) Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi (=Antiquitas XXIX), 
Wrocław, 21 IX 2005 r., Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 25-34. 

Krueger, M. 2008,"Pasado, presente y futuro de la economía de bienes de prestigio como 
modelo interpretativo en arqueología", Revista d'Arqueologia de Ponent, 18: 7-29. 

López Bertran M., Garcia Ventura A., Krueger M. 2008, "Could you take a picture of my boat, please? The use and significance of Mediterranean ship representations", Oxford Journal of Archaeology 27(4): 341-357.

Sciortino, G., Krueger, M., 2009, "Phoenicians and Greeks in the Western Mediterranean: 
Interpretations and Re-interpretations", [w:] C. Ögzan (red.) SOMA 2007, Proceedings of the XIth Symposium on Mediterranean Archaeology, British Archaeological Reports 1900, Oxford: 
Archaeopress, 342-347.

Krueger, M., 2009, "Some remarks on value in western Andalusia during the Orientalizing period", [w:] H. Oniz (red.) SOMA 2008, Proceedings of the XIth Symposium on Mediterranean 
Archaeology, British Archaeological Reports 1909, Oxford: Archaeopress, 143-149.
 
 
 
 
 
 

 

. .
Vancouver, Burnaby, BC 2008
.