.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Europejski konkurs, w którym możesz wyrazić własny punkt widzenia.

YOU(R) ARCHAEOLOGY. 
PORTRAYING THE PAST.

"Twoja" Archeologia. Przedstawianie przeszłości.

.....
.
Czym jest archeologia? Przygodą? Bólem w plecach? Apelem przeszłości, magią cudownych miejsc, nudą pokrytego kurzem muzeum? Prawdopodobnie wszystkim tym razem, a ponadto jeszcze czymś więcej.

Do 23 sierpnia 2015 roku wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą odpowiedzieć na te pytania i przedstawić nam swoją własną ideę archeologii, za pośrednictwem rysunku, obrazu, zdjęcia lub filmu, zgłoszonego do udziału w europejskim konkursie „You(r) Archaeology” - 
(http://www.nearch.eu/news/european-competition-you-r-archaeology-portraying).

Konkurs jest koordynowany przez IBC - Instytut Dziedzictwa Artystycznego, Kulturowego i Naturalnego we włoskim regionie Emilia-Romagna, we współpracy z instytucjami badawczymi z 9 krajów europejskich. Jest on otwarty dla wszystkich obywateli 28 krajów UE, zawiera także specjalną kategorię dla prac nadsyłanych przez dzieci (w przedziale wiekowym do 12 lat).

"You(r) Archeology" jest jedną z wielu inicjatyw, podejmowanych w ramach europejskiego projektu NEARCH, w celu ustalenia w jaki sposób mieszkańcy europejskiej wspólnoty postrzegają archeologię i swoje dziedzictwo archeologiczne. Podstawowym celem projektu NEARCH jest zidentyfikowanie nowych strategii komunikacyjnych oraz opracowanie wytycznych w celu zwiększenia oddziaływania archeologii, zwłaszcza w czasach, gdy jej zasoby są w coraz większym stopniu ograniczone.

Nasza przeszłość i jej pozostałości są wszędzie wokół nas, stanowią one część naszego codziennego życia, zarówno w sposób pozytywny, jako moment refleksji, piękna i odkrycia, a czasami jako irytujące przeszkody dla naszych działań, co ma miejsce w przypadku wykopalisk w miastach.

Biorąc udział w konkursie, każdy z nas ma szansę wyrazić swój punkt widzenia i może wygrać wycieczkę, podczas której odkryje niezwykłe miejsca, a nawet stać się bohaterem międzynarodowej wystawy.
 

You(r) Archaeology main teaser
https://www.youtube.com/watch?v=ApNYntCkOBs

Exavation - teaser
https://www.youtube.com/watch?v=0L2xVXNvk24

...
Warunki udziału w konkursie, formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na temat konkursu (warunków, zgłoszenia, nagród, jury, itp ....) - zob. http://www.nearch.eu/IMG/pdf/pol_-_competition_call-2.pdf

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy przejść do formularza zgłoszeniowego:
http://www.nearch.eu/IMG/pdf/pol_-_competition_entry_form-2.pdf
 

Kontakt z organizatorami: (dr Michał Pawleta, mpawleta@poczta.onet.pl)


 
 

 

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.