.
..
mgr Olga Antowska-Gorączniak
 
E-mail: olgaag@amu.edu.pl
tel: 61 829-1433
 

Życiorys zawodowy:

Studia na kierunku archeologia w Instytucie Prahistorii UAM (1995-2000), zakończone obroną pracy magisterskiej: "Średniowieczne osadnictwo w Górze, stanowisko 1, gmina Pobiedziska, województwo wielkopolskie", Poznań 2001. Od 1999 roku podjęcie pracy na stanowisku technicznym w IP UAM w zespole badawczym kompleksu pałacowo-sakralnego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Otwarcie przewodu doktorskiego: "Architektura gotycka na Ostrowie Tumskim w Poznaniu" (2002). Stypendium naukowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach subsydium profesorskiego prof. H. Kóčka-Krenz.

Uczestniczka licznych badań wykopaliskowych (m.in.Góra, gm. Pobiedziska; cmentarzysko na Śródce w Poznaniu; badania Bramy Chwaliszewskiej w Poznaniu; badania zespołu pałacowo-sakralnego i Akademii Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu; Novae, Bułgaria). Autorka kilku wystaw archeologicznych z badań na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (m.in. 2006 - "Ostrów Tumski w świetle badań archeologicznych" - wystawa z okazji Dni Śródki i Ostrowa Tumskiego, Katedra, 5-8.10.2008 r.; "Akademia Lubrańskiego" - wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu - IX-XII 2007). Autorka wielu ilustracji w artykułach naukowych pracowników IP UAM oraz niepublikowanych opracowań z badań na stanowiskach średniowiecznych i nowożytnych (na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, w Tarnowie Pałuckim, z badań ratowniczych na trasie autostrady A2).
 

Specjalizacja i zainteresowania zawodowe:

Specjalizacja średniowieczna, a w szczególności architektura i budownictwo gotyckie; gry; zabawy i zabawki w średniowieczu i czasach nowożytnych, ceramika średniowieczna i nowożytna.
 

Badania naukowe:

Nad architekturą gotycką Ostrowa Tumskiego, opracowywanie wyników badań archeologiczno-architektonicznych Akadamii Lubrańskiego.
 

Wybrane publikacje:

2003a O rozrywkach poznaniaków wieków średnich. Zabawki i przedmioty do gier z Ostrowa Tumskiego, Kronika Miasta Poznania, z. 1 (2003), s. 72-85.

2003b (z A. Sikorski, P. Pawlak, P. Wawrzyniak), Cmentarze Ostrowa Tumskiego, Kronika Miasta Poznania, z. 1 (2003), s. 40-71.

2005a Zabawki i instrumenty muzyczne z najnowszych badań na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (stan. 9 i 10), (w:) Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, red. H. Kóčka-Krenz, Poznań, s. 201-213.

2005b Przedmioty z kości i poroża z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, (w:) Poznań we wczesnym średniowieczu, t. V, red. H. Kóčka-Krenz, Poznań, s. 215-232.
 

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.