.
..
O projekcie
 
Celem zadania jest monograficzna publikacja wyników wieloaspektowych i wielodyscyplinarnych badań terenowych oraz opracowań kameralnych ilustrujących rozwój zasiedlenia stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Pojezierzu Kujawskim, od epoki neolitu po okres nowożytny. Zamierzeniem naszym jest wyczerpująca charakterystyka ogółu pozostałości dokumentujących różnoczasowe i zróżnicowane funkcjonalnie przejawy tutejszego osadnictwa. Materiały stąd oraz zakres ich analizy stwarzają możliwość ukazania krajobrazu biokulturowego stanowisk oraz charakterystyki kulturowo-historycznej ich zasiedlenia - siedliskowych oraz obrzędowych form zagospodarowania terenu w przeszłości. .....

Wśród nich wyróżniają się wielokulturowe miejsca praktyk obrzędowych na stanowisku 9 - relikty obiektów sakralnych o długim okresie funkcjonowania, koncentrujące "działalność okazjonalną", generowaną w ramach zróżnicowanych kodów kulturowych społeczności "kilku epok" na przestrzeni blisko trzech tysięcy lat (szerzej: por. zakładki STANOWISKO, CEL PROJEKTU).

Udokumentowane na stanowisku źródłowe przejawy wielokulturowych zachowań obrzędowych wpisują się w aktualny nurt ogólnoeuropejskich studiów nad zjawiskiem mitologizacji krajobrazu, rozpoznawanego - w wymiarze empirycznym - w postaci tworzenia wydzielonych obszarów sacrum, o długotrwałej, kontynuatywnej tradycji użytkowania. 

Sygnalizowany nurt rzeczonych studiów uzasadnia kontekst szerszej wiedzy o sferze życia okazjonalnego przeszłych społeczności; co dotyczy w szczególności aplikacji czerwieni w symbolice funeralnej, szerzej: obrzędowej.

......................................................................................................................

..
Tytuł projektu: 

"Przeszłość wpisana w kamień. Obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach"
 

Wykonawca:
 
... Uniwersytet im. A. Mickiewicza, realizacja w Instytucie Archeologii UAM
..

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - Umowa Nr 3208/2018/FPK/NID

......................................................

.............................................
 


Projekt "Przeszłość wpisana w kamień. Obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach". 
Opracowanie graficzne: Andrzej Leszczewicz. Instytut Archeologii UAM, 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.