.
..
Kontakt

dr hab. Piotr Chachlikowski, prof. UAM
Instytut Archeologii UAM
Collegium Historicum 
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań
tel. (61) 829 14 15
email: piocha@amu.edu.pl

.....................................................................................................................

..
Tytuł projektu: 

"Przeszłość wpisana w kamień. Obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach"
 

Wykonawca:
 
... Uniwersytet im. A. Mickiewicza, realizacja w Instytucie Archeologii UAM
..

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - Umowa Nr 3208/2018/FPK/NID

......................................................

.............................................
 


Projekt "Przeszłość wpisana w kamień. Obrzędowe i siedliskowe formy użytkowania stanowisk 9 i 10 w Grabkowie na Kujawach". 
Opracowanie graficzne: Andrzej Leszczewicz. Instytut Archeologii UAM, 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.