Kliknij na plakat, aby uzyskać jego powiększenie.


ICAANE (International Conference on the Archaeology of the Ancient Near East) jest największą na świecie konferencją poświęconą archeologii Bliskiego Wschodu. Odbywa się co dwa lata w jednym z ośrodków akademickich Europy. Decyzją Międzynarodowego Komitetu ICAANE organizacja 8. konferencji z tego cyklu przyznana została Uniwersytetowi Warszawskiemu. Od początku prac nad przygotowaniem 8 ICAANE biorą w nich udział pracownicy IP UAM, a UAM ma status współorganizatora konferencji.

8 ICAANE odbywać się będzie na Uniwersytecie Warszawskim, na terenie Głównego Kampusu, w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2012 roku.
Rejestracja uczestników rozpocznie się w niedzielę, 29 kwietnia od godz. 15.00, w budynku starego BUW-u, gdzie wygłoszone zostaną niemal wszystkie wykłady.

Tegoroczne obrady odbywać się będą w ramach 7 głównych tematów (ok. 300 wykładów) oraz 8 warsztatów tematycznych (ok. 130 wykładów) . Ponadto przedstawionych zostanie ponad 50 posterów. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele wszystkich kontynentów; organizatorzy przewidują przyjazd ok. 800 badaczy  doktorantów z całego świata.

Szczegółowy program i warunki uczestnictwa w konferencji dostępne są w internecie, na stronie www.8icaane.org

Dla studentów i doktorantów: istnieje możliwość wzięcia biernego udziału w konferencji bez wnoszenia opłaty konferencyjnej - w zamian z pomoc w trakcie konferencji (wolontariat). Chętni powinni kontaktować się z dr hab. Dorotą Ławecką z IA UW (dorotalawecka@uw.edu.pl). 

..
________________________________________________________
 
 
. SWITCH TO ENGLISH VERSION ........ . Instytut Prahistorii UAM