.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Inauguracja zajęć dla studentów I roku w Instytucie Prahistorii UAM

Collegium Historicum UAM

3 października 2016 r. odbyła się instytutowa inauguracja zajęć dla studentów I roku, którą prowadził dr M. Ignaczak (wicedyr. ds. dydaktycznych). Na jej zakończenie, mimo padającego deszczu, wszyscy - pracownicy i studenci - zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie przy ławeczce prof. J. Kostrzewskiego (obok prof. Kostrzewskiego usiedli prof. H. Kóčka-Krenz i prof. A. Michałowski).


.............................................................(Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać powiększenie).
.
 

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.