.
.....
Instytut Prahistorii UAM

Nasz Instytut należy do najstarszych jednostek naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, powołanych do życia w momencie powstania tej uczelni (30 stycznia 1919 roku). Pierwszym jej dyrektorem był współzałożyciel Uniwersytetu, prof. dr hab. Józef Kostrzewski. Od tego czasu placówka ta kilkakrotnie zmieniała nazwę, a obecnie funkcjonujące określenie "Instytut Prahistorii" wprowadzono z dniem 1 grudnia 1982 roku, jako uzewnętrznienie aktualnych ówcześnie postaw metodyczno-metodologicznych środowiska jego pracowników. (więcej)

..
Program studiów
ARCHEOLOGIA w Instytucie Prahistorii UAM to kierunek studiów z wielkimi tradycjami, obecny w kanonie kształcenia od początków Uniwersytetu Poznańskiego, tworzony przez wybitne postaci tej dyscypliny, szczycący się doniosłymi osiągnięciami swej naukowo- dydaktycznej kadry. ARCHEOLOGIĘ obecnie studiuje się na poziomie licencjackim (3-letnie studia I-go stopnia) i magisterskim (2-letnie studia II-go stopnia), a zdobywanie wiedzy kontynuować można również na studiach doktoranckich i podyplomowych. (więcej)
..
Polecamy
Wybrane publikacje pracowników instytutu, Wydawnictwo Naukowe UAM, zamówienia on-line.

Wydawnictwa ciagłe: Folia Praehistorica Posnaniensia, Baltic-Pontic Studies, Slavia Antiqua, Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne.

Koło Naukowe Studentów Archeologii UAM - historia, projekty badawcze, konferencje, aktualności.

Prof. Józef Kostrzewski (1885-1969) - pierwszy dyrektor Instytutu, współzałożyciel Uniwersytetu Poznańskiego.

Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym - studia podyplomowe.

Drużyna UAM Diggers, nieformalna drużyna piłkarska Instytutu Prahistorii UAM.
 

Bieżące projekty

..
..
KOMUNIKATY

Dlaczego warto studiować archeologię na UAM? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej! 

 
Odwiedź nas na Facebooku!
.
Przydatne linki
..
Strona główna UAM
Strona Wydziału Historycznego UAM
USOS WEB / Biblioteki UAM
Książka adresowa UAM

.
.
...
..
..
..

Zapraszamy do obejrzenia
 
..
Zaloguj się do panelu administracyjnego CMS
Błąd wczytywania strony? Zaktualizuj przeglądarkę
Zgłoś problem lub wyślij opinię do administratora strony


1997-2016, INSTYTUT PRAHISTORII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ tel. (61) 829-1406, e-mail: ipuam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.