.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

  Uroczyste seminarium naukowe z okazji Jubileuszu 
  Pani Prof. Dr hab. Dobrochny Jankowskiej
8 października 2015, Aula Lubrańskiego, Collegium Minus UAM
 
.... Profesor Dobrochna Jankowska w dniu 8 października obchodziła swój piękny Jubileusz długoletniej pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z archeologią uniwersytecką związana jest od 46 lat. Jest uznaną i cenioną w Polsce i w Europie specjalistką z zakresu archeologii epoki kamienia. Jej prace dotyczyły również, choć w mniejszym zakresie, archeologii wczesnego średniowiecza. Dzięki Jej aktywności badawczej, której główny trzon stanowiła epoka kamienia, współczesna archeologia zmieniła wiedzę na temat osadnictwa neolitycznego w Polsce, zwłaszcza na Pomorzu. Wyniki Jej badań zrewolucjonizowały wiedzę archeologiczną w odniesieniu do młodszej epoki kamienia.
 
Wszystkie Jej dokonania stanowią efekt autentycznej pasji i nietuzinkowej osobowości. Zawsze stawała przed wyzwaniami, trudnymi problemami naukowymi, zapełniając luki w wiedzy archeologicznej, dlatego Jej życie zawodowe jest tak interesujące i inspirujące. Profesor Dobrochna Jankowska we wszystkich dokonaniach zasługuje na najwyższą uwagę. Wszystko, co robi naznaczone jest oddaniem bez reszty, autentyzmem, godnym podziwu hartem ducha. Niebagatelną rolę odgrywa Jej autentyczny, niczym nie wymuszony i szczery patriotyzm.

Przyjaciele, Uczniowie, Współpracownicy uczcili Jej twórczość publikacją Jubileuszową oraz  świętowali w podniosłej atmosferze wraz z Nią. 

..............................................................(Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać powiększenie).

.
.
 

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.