.
..
Kontakt

Mgr Adriana Romańska
Instytut Prahistorii UAM
Coillegium Historicum, 
ul. Św. Marcin 78
60-809 Poznań
Ul. Rubież 46
61-612 Poznań
Tel. (61) 827 97 76
email: aroman@amu.edu.pl
 
 
 

......................................................................................................................
 

..
Tytuł projektu: 

"Karczyn. Opracowanie i publikacja materiałów z birytualnego cmentarzyska z okresu rzymskiego z Kujaw"
 

Wykonawca:
 
... Uniwersytet im. A. Mickiewicza, realizacja w Instytucie Prahistorii UAM
..

Finansowanie:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - nr zadania 3807/14

..........................................................
 


Projekt "Karczyn. Opracowanie i publikacja materiałów z birytualnego cmentarzyska z okresu rzymskiego z Kujaw". 
Opracowanie graficzne: Andrzej Leszczewicz. Instytut Prahistorii UAM, 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.