..
Koncepcje kulturowe i kultury wykoncypowane

Możliwości interpretacji i granice systematyki znalezisk archeologicznych w środkowej i północnej Europie w epoce żelaza

Międzynarodowe sympozjum w stulecie ukazania się katalogu zabytków Ericha Blume w 1915 r. 

Puszczykowo, 6-9 maja 2015
 

Organizatorzy: 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


..
GALERIA ZDJĘĆ

Sekretariat konferencji - mgr Kinga Żyto (IA UŁ) i mgr Emilia Antkowiak (IP UAM)

Wykład inauguracyjny - dr Andrzej Prinke (Poznań)

Aula Lubrańskiego - organizatorzy: prof. Jan Schuster Łódź, dr Milena Teska (Poznań)

dr Karolina Kot (Łódź), dr Magdalena Piotrowska (Łódź), mgr Emilia Antkowiak (Poznań)

prof. Przemysław Niedzielski (Poznań)

dr Maria Ruiz Del Árbol Moro (Madrid)

dr hab. Anna Bitner-Wróblewska (Warszawa) i dr Margarethe Watt (Roenne)

dr Vasile Iarmulschi (Kišiniov), mgr Björn Rauchfuß (Berlin) i prof. Piotr Łuczkiewicz (Lublin)

dr Józef Bednarczyk (Poznań), dr Andrzej Prinke (Poznań) dr Marcin Bohr (Wrocław)

prof. Eduard Droberiar (Hradec Králové), prof. Michael Meyer (Berlin), mgr Eicke Siegloff (Schleswig), 
dr Ulf Ickerodt (Schleswig)

prof. Wojciech Nowakowski (Warszawa), prof. Artur Błażejewski (Wrocław)

dr Jacek Andrzejowski (Warszawa)

dr Heino Neumayer (Berlin), mgr Klaus Frank (Bonn)

prof. Jan Schuster (Łódź), mgr Per Lysdahl (Hjoerring)

Uczestnicy konferencji przed ośrodkiem konferencyjnym Leśnik w Puszczykowie
 
 

Powrót do strony głównej