.
..
dr Michał Krueger 
 

E-mail: krueger@amu.edu.pl

Dyżury w semestrze zimowym: wtorki 10:00-11:00, środy 11:30-12:30, pokój 2.73

Wykształcenie
2002: Licencjat w zakresie filologii hiszpańskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
2004: Magisterium w zakresie archeologii śródziemnomorskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
2005: Magisterium w zakresie filologii hiszpańskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
2007: Magisterium w zakresie historii (Uniwersytet Pompeu Fabra w Barcelonie),
2011: Studia podyplomowe w zakresie logistyki międzynarodowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
2011: Doktorat w zakresie archeologii (UAM) i historii (UPF).

Zainteresowania naukowe
- archeologia zachodniego Śródziemnomorza, w szczególności Półwyspu Iberyjskiego,
- okres orientalizujący w basenie Morza Śródziemnego,
- ruch kolonizacyjny, kontakty między kulturami,
- archeometria,
- transport i żegluga w starożytności.

Współpraca
- Queen's University Belfast,
- Universitat Pompeu Fabra,
- Universidad de Sevilla,
- Ruhr-Universität Bochum,
- Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW,
- Muzeum Narodowe w Poznaniu,
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Stypendia, staże, granty
- Stypendium Unii Europejskiej (program Erasmus), Hiszpania, Universidad de Zaragoza, 2002-2003,
- Stypendium i grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii na realizację projektu "Bienes de prestigio de procedencia oriental en la Peninsula Iberica entre los siglos XII y VI a.C.", Hiszpania, Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, 2005-2008,
- Stypendium Ministerstwa Edukacji Hiszpanii, Wielka Brytania, Cambridge University, lipiec-wrzesień 2009,
- Grant Narodowego Centrum Nauki "Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna" (DEC-2013/09/B/HS3/00630), 2014-2016,
- Staż Unii Europejskiej (program Unikatowy Absolwent), Niemcy, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Archäologische Wissenschaften, grudzień 2015,
- Grant Narodowego Centrum Nauki "Region Tartessos w świetle specjalistycznych badań nad ceramiką" (DEC-2017/25/B/HS3/00635), 2018-2021,
- Staż dydaktyczny Unii Europejskiej (program Erasmus +), Hiszpania, Universidad de Sevilla, marzec 2018,

Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych
- European Association of Archaeologists,
- International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Commission: Archaeometry of Pre- and Protohistoric inorganic artifacts, materials and technologies),
- Sociedad de Arqueometría Aplicada al Patrimonio Cultural,
- Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

Badania terenowe
Hiszpania, Irak, Liban, Polska, Portugalia, Syria. 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne 
- Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej,
- Archeologia i sztuka Bliskiego Wschodu,
- Archeologia i sztuka starożytnej Grecji,
- Kolonizacja fenicka,
- Półwysep Iberyjski w epoce żelaza
- Okres orientalizujący w basenie Morza Śródziemnego,
- Archeologia polowa miast bliskowschodnich i antycznych,
- Arqueología e historia de Poznań (AMU-PIE),
- Proseminarium i seminarium licencjackie.

Publikacje
Prace redakcyjne:
Graells, R., Krueger, M., Sciortino, G., Sardà, S. (red.), 2014, El problema de las <<imitaciones>> durante la protohistoria en el Mediterráneo centro-occidental: del concepto al ejemplo, (=Iberia Archaeologica 18), Tübingen: Wasmuth Verlag/DAI Madrid.
Krueger, M. (red.), 2015, Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii, (=część 1. Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych 16), Poznań: SNAP.

Artykuły i rozdziały w monografiach:
Krueger M., 2005, "Petroglify z Abrigo de Laja Alta (Hiszpania) w świetle analizy ikonograficznej reliefów asyryjskich", [w:] A. Joniak-Lüthi (red.), Nie tylko Europa. Wybór materiałów z I Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistów w Ciążeniu nad Wartą, Poznań: Katedra Orientalistyki UAM, 209-217.
Krueger M.; Orylski Ł., 2006, "Polityczna poprawność - nowy paradygmat czy zagrożenie dla archeologii", [w:] D. Minta-Tworzowska, Ł. Olędzki (red.) Komu potrzebna jest przeszłość? Poznań: Koło Naukowe Studentów Archeologii, 187-199.
Krueger M., 2007, "Fenicjanie i Grecy w zachodniej części Morza Śródziemnego - współpraca czy rywalizacja?", [w:] K. Nawotka, (red.) Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi (=Antiquitas XXIX), Wrocław, 21 IX 2005 r., Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 25-34.
 Krueger M., 2008, "Pasado, presente y futuro de la economía de bienes de prestigio como modelo interpretativo en arqueología", Revista d'Arqueologia de Ponent, 18: 7-29.
 López Bertran M., Garcia Ventura A., Krueger M., 2008, "Could you take a picture of my boat, please? The use and significance of Mediterranean ship representations", Oxford Journal of Archaeology 27(4): 341-357.
Sciortino G., Krueger M., 2009, "Phoenicians and Greeks in the Western Mediterranean: Interpretations and Re-interpretations", [w:] C. Ögzan (red.) SOMA 2007, Proceedings of the XIth Symposium on Mediterranean Archaeology, British Archaeological Reports 1900, Oxford: Archaeopress, 342-347.
Krueger M., 2009, "Some remarks on value in western Andalusia during the Orientalizing period", [w:] H. Oniz (red.) SOMA 2008, Proceedings of the XIth Symposium on Mediterranean Archaeology, British Archaeological Reports 1909, Oxford: Archaeopress, 143-149.
Krueger M., 2011, "Struktura społeczna ludności tartezyjskiej na przykładzie cmentarzyska w Setefilla (prowincja Sewilla)", Folia Praehistorica Posnaniensia 16: 443-451.
Krueger M., 2012, "Śródziemnomorska turystyka archeologiczna - między ekskluzywnością a masowością", Turystyka Kulturowa 5/2012: 5-21.
Krueger M., 2012, "Obraz Tartessos w historiografii hiszpańskiej", Folia Praehistorica Posnaniensia 17: 197-207.
Krueger M., 2013, "Archeologia zachodniego Śródziemomorza w Poznaniu - stan i perspektywy badań", Folia Praehistorica Posnaniensia 18: 135-150.
Graells R., Krueger M., Sciortino G., Sardà S., 2014, "Introducción: El problema de las <<imitaciones>> durante la protohistoria en el Mediterráneo centro-occidental: del concepto al ejemplo", [w:] Graells, R. et al. (red.) El problema de las <<imitaciones>> durante la protohistoria en el Mediterráneo centro-occidental: del concepto al ejemplo, (=Iberia Archaeologica 18), Tübingen: Wasmuth Verlag/DAI Madrid,15-25.
Krueger M., Brandherm D., Niedzielski P., 2015, "Prezentacja podstawowych założeń projektu badawczego <<Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna>>", [w:] M. Krueger (red.) Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii, (=część 1. Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych 16), Poznań: SNAP: 31-35.
Bartkowiak M., Krueger M., 2015, "Wstępne rezultaty analizy petrograficznej ceramiki ze stanowiska Setefilla (Hiszpania)", [w:] M. Krueger (red.) Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii, (=część 1. Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych 16), Poznań: SNAP: 37-45.
Ratajczak I., Kowalewski P., Woźniak M., Nowaczyk G., Szentner K., Krueger M., Cofta G., 2016, "Ti02-Si02 as a potential agent in wood preservation", Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 96: 26-31.
Ratajczak I., Woźniak M., Krueger M., Borysiak S., 2016, "Investigation of the use of impregnating formulation with propolis extract and organosilanes in wood protection - chemical analyses. Part II: AAS, XRF and XRD analyses", Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 96: 38-42.
Krueger M., Brandherm D., 2016, "Early Iron Age pottery in south-western Iberia - archaeometry and chronology", [w:] D. Delfino et al. (red.) Networks of trade in raw materials and technological innovations in Prehistory and Protohistory an archaeometry approach, Oxford: Archaeopress, 95-103.
Krueger M., 2016, "Local response to the early Phoenician presence in Western Andalusia: the case of material culture from Setefilla", [w:] L. Donnellan et al. (red.) Contexts of early colonization (Contextualising early colonisation vol. I), Roma: The Royal Netherlands Institute in Rome (Palombi Editore), 105-112.
Brandherm D., Krueger M., Cardoso J. L., 2016-2017, "Uma nova metodologia para a datação absoluta de ossos humanos cremados: a Cabana 2 do Monte de São Domingos (Malpica do Tejo, Portugal)", Estudos Arqueológicos de Oeiras 23, 519-530.
Krueger M., 2017, "Handheld XRF spectrometer in ceramic studies - practical issues", [w:] A. Michałowski et al. (red.) Settlements Pottery of the pre-Roman Iron Age in Central European Barbaricum - new research perspectives, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 189-192.
Krueger M., 2017, "Prestige goods or ritual objects? The Phoenician imports from the necropolis of Setefilla in archaeological and anthropological context", Folia Phoenicia 1: 343-346.
Brandherm D., Krueger M., 2017, "Primeras determinaciones radiocarbónicas de la necrópolis de Setefilla (Lora del Río) y el inicio del periodo orientalizante en Andalucía occidental", Trabajos de Prehistoria 74(2): 296-318.
Głuszek I., Krueger M., 2017, "Dzieła sztuki i zabytki archeologiczne. Dwa oblicza kolekcji Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej", Fontes Archaeologici Posnanienses 53: 291-301.
Krueger M., Głuszek I., 2017, "Wyniki analiz spektrometrycznych dwóch dzbanów fenickich z kolekcji gołuchowskiej", Folia Praehistorica Posnaniensia 22: 267-281.
Głuszek I., Krueger M., 2018, "Carthaginian pottery in the collection of Izabela Działyńska, née Czartoryska", Journal of the History of Collections (on-line).
Krueger M., Krueger M., Jakubowski K., 2018, "Some Remarks on Technological Process of Tartessian Pottery", Exarc Journal 1/2018 (on-line).
Krueger M., Wicenciak U., Kowarska Z., Niedzielski P., Kozak L., Krueger M., Jakubowski K., Proch J., Mleczak M., Waśkiewicz A., 2018, "First results on organic residue analysis on ceramic vessels (Jiyeh and Chhîm, Lebanon) by high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry", Mediterranean Archaeology and Archaeometry 18(1): 209-220.

Recenzje:
Krueger M., 2010, "Rezension zu: Raimon Graells i Fabregat (Coord.), El valor social i comercial de la vaixella metàllica al Mediterrani centre-occidental durant la protohitòria, in: Revista d’Arqueologia de Ponent 16-17, 2006-2007, 257-340 <81 pages, 65 illustrations. Edited by Secció d’Arqueologia, Prehistoria i Història Antiga, Departament d’Història, Facultat de Lletres, Universitat de Lleida. ISSN: 1131-883-X>", Frankfurter elektronische Rundschau zur Altertumskunde 11: 34-35.
Krueger M., 2017, "Sebastián Celestino, Carolina López-Ruiz <Tartessos and the Phoenicians in Iberia>”, Oxford University Press, 2016", Folia Praehistorica Posnaniensia 22: 307-310.
 

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAN tel. (61) 829-1406, e-mail: ipuam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzezone.