.
..
dr Michał Krueger 
 
E-mail: krueger@amu.edu.pl


Dyżury w semestrze letnim: wtorki 10:00-11:00, środy 9:30-10:30, pokój 2.73
 

Wykształcenie

2002: Licencjat w zakresie filologii hiszpańskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
2004: Magisterium w zakresie archeologii śródziemnomorskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
2005: Magisterium w zakresie filologii hiszpańskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
2007: Magisterium w zakresie historii (Uniwersytet Pompeu Fabra w Barcelonie),
2011: Studia podyplomowe w zakresie logistyki międzynarodowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
2011: Doktorat w zakresie archeologii (UAM) i historii (UPF).
 

Zainteresowania naukowe

- archeologia zachodniego Śródziemnomorza, w szczególności Półwyspu Iberyjskiego,
- okres orientalizujący w basenie Morza Śródziemnego,
- ruch kolonizacyjny, kontakty między kulturami,
- archeometria,
- transport i żegluga w starożytności.
 

Współpraca

- Queen's University Belfast,
- Universitat Pompeu Fabra,
- Universidad de Sevilla,
- Ruhr-Universität Bochum,
- Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW,
- Muzeum Narodowe w Poznaniu,
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 

Stypendia, staże, granty

- Stypendium Unii Europejskiej (program Erasmus), Hiszpania, Universidad de Zaragoza, 2002-2003,
- Stypendium i grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii na realizację projektu "Bienes de prestigio de procedencia oriental en la Peninsula Iberica entre los siglos XII y VI a.C.", Hiszpania, Universitat Pompeu Fabra en Barcelona, 2005-2008,
- Stypendium Ministerstwa Edukacji Hiszpanii, Wielka Brytania, Cambridge University, lipiec-wrzesień 2009,
- Grant Narodowego Centrum Nauki "Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna" (DEC-2013/09/B/HS3/00630), 2014-2016,
- Staż Unii Europejskiej (program Unikatowy Absolwent), Niemcy, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Archäologische Wissenschaften, grudzień 2015.


Funkcja recenzenta w czasopismach

- Archaeometry,
- Ceramics International,
- Folia Historica Cracoviensia,
- Studia Azjatystyczne,
- Vínculos de Historia.


Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach naukowych

- European Association of Archaeologists,
- International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Commission: Archaeometry of Pre- and Protohistoric inorganic artifacts, materials and technologies),
- Sociedad de Arqueometría Aplicada al Patrimonio Cultural,
- Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

- Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej,
- Archeologia i sztuka Bliskiego Wschodu,
- Archeologia i sztuka starożytnej Grecji,
- Archeologia zachodniej części basenu Morza Śródziemnego,

- Okres orientalizujący w basenie Morza Śródziemnego,
- Archeologia polowa miast bliskowschodnich i antycznych,
- Arqueología e historia de Poznań (AMU-PIE),
- Proseminarium i seminarium licencjackie.

 

Wybrane publikacje
 

Prace redakcyjne:

Graells, R., Krueger, M., Sciortino, G., Sardà, S. (red.), 2014, El problema de las <<imitaciones>> durante la protohistoria en el Mediterráneo centro-occidental: del concepto al ejemplo, (=Iberia Archaeologica 18), Tübingen: Wasmuth Verlag/DAI Madrid.
Krueger, M. (red.), 2015, Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii, (=część 1. Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych 16), Poznań: SNAP.

Artykuły:

Krueger, M., 2005, "Petroglify z Abrigo de Laja Alta (Hiszpania) w świetle analizy ikonograficznej reliefów asyryjskich", [w:] A. Joniak-Lüthi (red.), Nie tylko Europa. Wybór materiałów z I Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistów w Ciążeniu nad Wartą, Poznań: Katedra Orientalistyki UAM, 209-217.
Krueger, M.; Orylski, Ł., 2006, "Polityczna poprawność - nowy paradygmat czy zagrożenie dla archeologii", [w:] D. Minta-Tworzowska, Ł. Olędzki (red.) Komu potrzebna jest przeszłość? Poznań: Koło Naukowe Studentów Archeologii, 187-199.
Krueger, M., 2007, "Fenicjanie i Grecy w zachodniej części Morza Śródziemnego - współpraca czy rywalizacja?", [w:] K. Nawotka, (red.) Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi (=Antiquitas XXIX), Wrocław, 21 IX 2005 r., Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 25-34. 
Krueger, M., 2008, "Pasado, presente y futuro de la economía de bienes de prestigio como modelo interpretativo en arqueología", Revista d'Arqueologia de Ponent, 18: 7-29. 
López Bertran M., Garcia Ventura A., Krueger M., 2008, "Could you take a picture of my boat, please? The use and significance of Mediterranean ship representations", Oxford Journal of Archaeology 27(4): 341-357.
Sciortino, G., Krueger, M., 2009, "Phoenicians and Greeks in the Western Mediterranean: Interpretations and Re-interpretations", [w:] C. Ögzan (red.) SOMA 2007, Proceedings of the XIth Symposium on Mediterranean Archaeology, British Archaeological Reports 1900, Oxford: Archaeopress, 342-347.
Krueger, M., 2009, "Some remarks on value in western Andalusia during the Orientalizing period", [w:] H. Oniz (red.) SOMA 2008, Proceedings of the XIth Symposium on Mediterranean Archaeology, British Archaeological Reports 1909, Oxford: Archaeopress, 143-149.
Krueger, M., 2011, "Struktura społeczna ludności tartezyjskiej na przykładzie cmentarzyska w Setefilla (prowincja Sewilla)", Folia Praehistorica Posnaniensia 16: 443-451.
Krueger, M., 2012, "Śródziemnomorska turystyka archeologiczna - między ekskluzywnością a masowością", Turystyka Kulturowa 5/2012: 5-21.
Krueger, M., 2012, "Obraz Tartessos w historiografii hiszpańskiej", Folia Praehistorica Posnaniensia 17: 197-207.
Krueger, M., 2013, "Archeologia zachodniego Śródziemomorza w Poznaniu - stan i perspektywy badań", Folia Praehistorica Posnaniensia 18: 135-150.
Graells, R., Krueger, M., Sciortino, G., Sardà, S., 2014, "Introducción: El problema de las <<imitaciones>> durante la protohistoria en el Mediterráneo centro-occidental: del concepto al ejemplo", [w:] Graells, R. et al. (red.) El problema de las <<imitaciones>> durante la protohistoria en el Mediterráneo centro-occidental: del concepto al ejemplo, (=Iberia Archaeologica 18), Tübingen: Wasmuth Verlag/DAI Madrid,15-25.
Krueger, M., Brandherm, D., Niedzielski, P., 2015, "Prezentacja podstawowych założeń projektu badawczego <<Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna>>", [w:] M. Krueger (red.) Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii, (=część 1. Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych 16), Poznań: SNAP: 31-35.
Bartkowiak, M., Krueger, M., 2015, "Wstępne rezultaty analizy petrograficznej ceramiki ze stanowiska Setefilla (Hiszpania)", [w:] M. Krueger (red.) Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii, (=część 1. Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych 16), Poznań: SNAP: 37-45.
Ratajczak, I., Kowalewski, P., Woźniak, M., Nowaczyk, G., Szentner, K., Krueger, M., Cofta, G., 2016, "Ti02-Si02 as a potential agent in wood preservation", Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 96: 26-31.
Ratajczak, I., Woźniak, M., Krueger, M., Borysiak, S., 2016, "Investigation of the use of impregnating formulation with propolis extract and organosilanes in wood protection - chemical analyses. Part II: AAS, XRF and XRD analyses", Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 96: 38-42.
Krueger, M., Brandherm, D., 2016, "Early Iron Age pottery in south-western Iberia - archaeometry and chronology", [w:] D. Delfino et al. (red.) Networks of trade in raw materials and technological innovations in Prehistory and Protohistory an archaeometry approach, Oxford: Archaeopress, 95-103.
Krueger M., 2016, "Local response to the early Phoenician presence in Western Andalusia: the case of material culture from Setefilla", [w:] L. Donnellan et al. (red.) Contexts of early colonization (Contextualising early colonisation vol. I), Roma: The Royal Netherlands Institute in Rome (Palombi Editore), 105-112.
Brandherm, D., Krueger, M., Cardoso, J. L., 2016-2017, "Uma nova metodologia para a datação absoluta de ossos humanos cremados: a Cabana 2 do Monte de São Domingos (Malpica do Tejo, Portugal)", Estudos Arqueológicos de Oeiras 23, 519-530.
Krueger, M., 2017, "Handheld XRF spectrometer in ceramic studies - practical issues", [w:] A. Michałowski et al. (red.) Settlements Pottery of the pre-Roman Iron Age in Central European Barbaricum - new research perspectives, Biblioteka Telgte Wydawnictwo, 189-192.

Krueger M., 2017, "Prestige goods or ritual objects? The Phoenician imports from the necropolis of Setefilla in archaeological and anthropological context", Folia Phoenicia 1: 343-346.

.............................................................................................
..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAN tel. (61) 829-1406, e-mail: ipuam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzezone.