.
..
dr Michał Krueger 
 
E-mail: krueger@amu.edu.pl

Duty hours: Tuesday 13:00-14:00, Wednesday 8:45-9:45, room 2.73
 

Formation

2002: BA in Spanish Philology (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
2004: MA in Mediterranean Archaeology (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
2005: MA in Spanish Philology (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
2007: MA in History (Universitat Pompeu Fabra),
2011: Postgraduate studies in International Logistics (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
2011: PhD in Archaeology (UAM) and History (UPF).
 

Research interests

- archaeology of the Western Mediterranean (in particular Iberian Peninsula),
- orientalizing period in the Mediterranean,
- ancient colonizations, cultural contact,
- archaeometry,
- transport and sailing in protohistory.


Cooperation

- Queen's University Belfast, 
- Universitat Pompeu Fabra,
- Universidad de Sevilla,
- Ruhr-Universität Bochum,

- Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW,
- Muzeum Narodowe w Poznaniu,
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika.


Scholarships, trainings, grants

- EU scholarship (Erasmus), Spain, Universidad de Zaragoza, 2002-2003,
- Scholarship and grant of the Spanish Ministry of Foreign Affairs, research project: "Bienes de prestigio de procedencia oriental en la Peninsula Iberica entre los siglos XII y VI a.C.", Spain, Universitat Pompeu Fabra, 2005-2008,
- Scholarship of the Spanish Ministry of Education, UK, Cambridge University, July-September 2009,
- Grant of the Polish National Science Centre "Early Iron Age in South-western part of the Iberian Peninsula: chronology and material culture" (DEC-2013/09/B/HS3/00630), 2014-2016,
- EU training, Germany, Ruhr-Universität Bochum, Institut für Archäologische Wissenschaften, December 2015.


Reviewer in scientific journals

- Archaeometry,
- Ceramics International,
- Folia Historica Cracoviensia,
- Studia Azjatystyczne,
- Vínculos de Historia.Membership of scientific organizations and associations

- European Association of Archaeologists,
- International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Commission: Archaeometry of Pre- and Protohistoric inorganic artifacts, materials and technologies),
- Sociedad de Arqueometría Aplicada al Patrimonio Cultural,
- Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich.Given courses

- Introduction to Mediterranean Archaeology,
- Archaeology and Art of Near East,
- Archaeology and Art of Ancient Greece
- Archaeology of Western Mediterranean

- Orientalizing Period in the Mediterranean,
- Field archaeology of Near Eastern and Classical sites,
- Arqueología e historia de Poznań (AMU-PIE),
- BA Seminary. 
 

Selected publications

Editorial work:

Graells, R., Krueger, M., Sciortino, G., Sardà, S. (eds.), 2014, El problema de las <<imitaciones>> durante la protohistoria en el Mediterráneo centro-occidental: del concepto al ejemplo, (=Iberia Archaeologica 18), Tübingen: Wasmuth Verlag/DAI Madrid.
Krueger, M. (ed.), 2015, Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii, (=part 1 of the Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 16), Poznań: SNAP.
 

Articles:

Krueger, M., 2005, "Petroglify z Abrigo de Laja Alta (Hiszpania) w świetle analizy ikonograficznej reliefów asyryjskich", [in:] A. Joniak-Lüthi (ed.), Nie tylko Europa. Wybór materiałów z I Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistów w Ciążeniu nad Wartą, Poznań: Katedra Orientalistyki UAM, 209-217.
Krueger, M.; Orylski, Ł., 2006, "Polityczna poprawność - nowy paradygmat czy zagrożenie dla archeologii", [in:] D. Minta-Tworzowska, Ł. Olędzki (ed.) Komu potrzebna jest przeszłość? Poznań: Koło Naukowe Studentów Archeologii, 187-199.
Krueger, M., 2007, "Fenicjanie i Grecy w zachodniej części Morza Śródziemnego - współpraca czy rywalizacja?", [in:] K. Nawotka, (ed.) Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi (=Antiquitas XXIX), Wrocław, 21 IX 2005 r., Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 25-34. 
Krueger, M., 2008, "Pasado, presente y futuro de la economía de bienes de prestigio como modelo interpretativo en arqueología", Revista d'Arqueologia de Ponent, 18: 7-29. 
López Bertran M., Garcia Ventura A., Krueger M., 2008, "Could you take a picture of my boat, please? The use and significance of Mediterranean ship representations", Oxford Journal of Archaeology 27(4): 341-357.
Sciortino, G., Krueger, M., 2009, "Phoenicians and Greeks in the Western Mediterranean: Interpretations and Re-interpretations", [in:] C. Ögzan (ed.) SOMA 2007, Proceedings of the XIth Symposium on Mediterranean Archaeology, British Archaeological Reports 1900, Oxford: Archaeopress, 342-347.
Krueger, M., 2009, "Some remarks on value in western Andalusia during the Orientalizing period", [in:] H. Oniz (ed.) SOMA 2008, Proceedings of the XIth Symposium on Mediterranean Archaeology, British Archaeological Reports 1909, Oxford: Archaeopress, 143-149.
Krueger, M., 2011, "Struktura społeczna ludności tartezyjskiej na przykładzie cmentarzyska w Setefilla (prowincja Sewilla)", Folia Praehistorica Posnaniensia 16: 443-451.
Krueger, M., 2012, "Śródziemnomorska turystyka archeologiczna - między ekskluzywnością a masowością", Turystyka Kulturowa 5/2012: 5-21.
Krueger, M., 2012, "Obraz Tartessos w historiografii hiszpańskiej", Folia Praehistorica Posnaniensia 17: 197-207.
Krueger, M., 2013, "Archeologia zachodniego Śródziemomorza w Poznaniu - stan i perspektywy badań", Folia Praehistorica Posnaniensia 18: 135-150.
Graells, R., Krueger, M., Sciortino, G., Sardà, S., 2014, "Introducción: El problema de las <<imitaciones>> durante la protohistoria en el Mediterráneo centro-occidental: del concepto al ejemplo", [in:] Graells, R. et al. (eds.) El problema de las <<imitaciones>> durante la protohistoria en el Mediterráneo centro-occidental: del concepto al ejemplo, (=Iberia Archaeologica 18), Tübingen: Wasmuth Verlag/DAI Madrid.(=Iberia Archaeologica 18), Tübingen: Wasmuth Verlag/DAI Madrid, 15-25.
Krueger, M., Brandherm, D., Niedzielski, P., 2015, "Prezentacja podstawowych założeń projektu badawczego <<Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna>>", [in:] M. Krueger (ed.) Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii, (=part 1 Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych 16), Poznań: SNAP, 31-35.
Bartkowiak, M., Krueger, M., 2015, "Wstępne rezultaty analizy petrograficznej ceramiki ze stanowiska Setefilla (Hiszpania)", [in:] M. Krueger (red.) Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii, (=part 1 of the Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne 16), Poznań: SNAP, 37-45.
Ratajczak I., Kowalewski P., Woźniak M., Nowaczyk G., Szentner K., Krueger M., Cofta G., 2016, "Ti02-Si02 as a potential agent in wood preservation", Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 96: 26-31.
Ratajczak I., Woźniak M., Krueger M., Borysiak S., 2016, "Investigation of the use of impregnating formulation with propolis extract and organosilanes in wood protection - chemical analyses. Part II: AAS, XRF and XRD analyses", Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 96: 38-42.
Krueger M., Brandherm D., 2016, "Early Iron Age pottery in south-western Iberia &ndash; archaeometry and chronology", [in:] D. Delfino et al. (eds.) Networks of trade in raw materials and technological innovations in Prehistory and Protohistory an archaeometry approach, Oxford: Archaeopress, 95-103.
Krueger M., 2016, "Local response to the early Phoenician presence in Western Andalusia: the case of material culture from Setefilla", [in:] L. Donnellan et al. (eds.) Contexts of early colonization (Contextualising early colonisation vol. I), Roma: The Royal Netherlands Institute in Rome (Palombi Editore), 105-112.
Brandherm, D., Krueger, M., Cardoso, J. L., 2016-2017, "Uma nova metodologia para a datação absoluta de ossos humanos cremados: a Cabana 2 do Monte de São Domingos (Malpica do Tejo, Portugal)", Estudos Arqueológicos de Oeiras 23, 519-530.

 

 

..

..........................................................................................................................................


 
FACULTY OF ARCHAEOLOGY, ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAÑ
ul. Uniwersytetu Poznañskiego 7, 61-614 POZNAÑ, Phone: (61) 829-1406, e-mail: wauam@amu.edu.pl
All Rights Reserved.