.
..
dr Mariusz Kufel
 
E-mail: makufel@yahoo.de
 

Życiorys zawodowy:

Urodziłem się 02 października 1979 roku w Tucholi. Egzamin maturalny złożyłem w 2001 w Zespole Szkół Leśnych i Agrotechnicznych w Tucholi. W latach 2001-2005 byłem studentem archeologii na Wydziale Historycznym w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia te ukończyłem w roku 2005 obroną pracy magisterskiej pod tytułem "Wyspa Thera (Santorini) w epokach neolitu i brązu w świetle źródeł archeologicznych i interdyscyplinarnych". Promotorem pracy był prof. Janusz Czebreszuk a recenzentem prof. Aleksander Kośko.

W tym samym roku złożyłem egzaminy na studia doktoranckie i decyzją komisji rekrutacyjnej został przyjęty na I rok tychże studiów. Swoje studia magisterskie odbyłem oprócz Uczelni Macierzystej także w dwóch ośrodkach zagranicznych: w Otto Friedrich Universität w Bambergu (w ramach programu Erazmus) oraz w Uniwersytecie im. Arystotelesa w Salonikach. W roku 2006 w ramach Studium Doktoranckiego został otwarty przewód doktorski pod tytułem "Przełom Epok Eneolitu/Chalkolitu i Brązu na Południowych Bałkanach (4200/4000-3200/3000 przed Chr.)". II rok studiów doktoranckich zrealizowałem w formie 10 miesięcznego stażu w Departamencie Archeologii Uniwersytetu im. Arystotelesa w Salonikach pod kierownictwem prof. Konstantinosa Kotsakisa oraz Steliosa Andreou. Staż ten został ufundowany przez Ministerstwo Oświaty oraz Spraw Wyznaniowych Rządu Greckiego. 

W toku studiów magisterskich oraz doktoranckich brałem udział w badaniach archeologicznych na szeregu stanowisk w kraju i za granicą m.in. w Wielkopolsce (Ostrów Lednicki, Głuchowo, Komorniki), na Kujawach (Karczewo), w Niemczech (Wattendorf-Mozenstein, Altmark), na Ukrainie (Chrsonez Taurydzki), w Bułgarii (Novae), Bośni i Hercegowinie (Okoliste) oraz w Grecji (Saloniki).

Do moich zainteresowań badawczych należy kwestia przełomu epok eneolitu i brązu na Południowych Bałkanach, Schyłkowego Neolitu oraz Wczesnej epoki Brązu na terytorium dzisiejszej Grecji ze szczególnym uwzględnieniem przemian w strukturze osadniczej. 
 

     


 

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.