.
..
prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
 
email: arekmar@amu.edu.pl
tel: 61 829-1422
 

Zainteresowania badawcze

- teoria i metodologia archeologii 
- neolit Anatolii i Europy Środkowej 
- archeozoologia i tafonomia 
- teoria społeczna i jej archeologiczne aplikacje

Badania wykopaliskowe 

Kierownik poznańskiego zespołu badawczego połączonej misji wykopaliskowej UAM i Uniwersytetu Gdanskiego w Çatalhöyük (środkowa Turcja) 
 

Członkostwo w instytucjach i organizacjach naukowych 

- Komisja Antropologii i Pradziejów i Średniowiecza Polskiej Akademii Nauk
- Komisja Archeologiczna Polskiej Akademii Nauk, oddział poznański, przewodniczący
- Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne 
- European Association of Archaeologists
- World Archaeological Congress
- Society for American Archaeology 
- International Council for Archaeozoology
 

Działalność redaktorska i wydawnicza

- współredaktor The Global Cultural Heritage Handbook, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 
- członek Rady Naukowej Archaeological Dialogues, Cambridge University Press
- członek Rady Naukowej Archaeologies, Springer 
- rezenzent Current Anthropology, Journal of Archaeological Sciences, Internet Archaeology i The Holocene
 

Wykaz ważniejszych publikacji (wybór): 

1996   Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w procesie badawczym archeologii; Wydawnictwo Naukowe PWN: Poznań-Warsaw.

1998   Setting a new agenda. Ian Hodder and his contribution to archaeological theory. 
Archaeologia Polona 35-36: 409-426.

1999  Faunal materials and an interpretive archaeology. Epistemology reconsidered. Journal of Archaeological Method and Theory 6(4): 293-320.

2000   Living space. The construction of social complexity in the European Neolithic. In 
Anna Richie (ed.), Neolithic Orkney in its European Context, 333-346. McDonald
Institute Monographs: Cambridge.

2000   with P. F. Biehl, The construction of hierarchy: Rethinking the Copper Age in 
Southeastern Europe. In M.Diehl (ed.), Hierarchies in Action: Cui Bono?, 181-209. Center for Archaeological Investigations, Occasional Paper No.27, Southern Illinois University at Carbondale, Illinois: Carbondale, IL.

2001  Scientific and interpretive components in social zooarchaeology. The case of early 
farming communities in Kujavia. Archaeologia Polona 39: 87-110.

2001   with W. Rączkowski, Archaeology and archaeological science: past, present and future. Archaeologia Polona 39: 5-16.

2001  Poland. In T.Murray (ed.), Encyclopedia of Archaeology. History and Dicoveries. Vol. 
III, 1037-1045. ABC Clio: Santa Barbara, CA.

2001   with P.F. Biehl, Archaeology of Europe. In D. L. Hardesty (ed.), Archaeology. 
Encyclopedia of Life Support Systems, vol. 2: 150-172. Eolss Publishers/UNESCO: Oxford.

2002   with P.F. Biehl and A. Gramsch (eds.), Archaeologies of Europe. History, Methods and Theories. Waxmann Verlag GmbH: Münster, New York, München, Berlin.

2002  Natural formation processes of the Neolithic animal bone assemblages. Taphonomy and statistics in the microscale. In M. De Renzi, M.V. Prado Alonso, M. Belinchón, E. Penalver, P. Montoya, and A. Márquez-Aliaga (eds.), Current Topics on Taphonomy and Fossilization, 491-497. Ajuntament de Valencia: Valencia.

2002  Archaeological sciences and cultural interpretation - how could the two meet together? In R. Harrison, M. Gillespie, M. Peuramaki-Brown (eds.), Eureka: The Archaeology of Innovation & Science.  Proceedings of the Twenty-Ninth Annual Conference of the Archaeological Association of the University of Calgary, 160-170. The Archaeological Association of the University of Calgary: Calgary.

2003 What is "natural" in an archaeological animal bone assemblage? Taphonomic and 
statistical arguments. Archeozoologia 21: 121-134.

2003 People and animals in the early Neolithic in Central Europe. New approach to animal bones assemblages from farming settlements. In A. Legakis, S. Sfenthourakis, R. 
Polymeni and M. Thessalou-Legaki (eds.), The New Panorama of Animal Evolution. 
Proceedings of 18th International Congress of Zoology, Athens, 309-317. Pensoft 
Publishers: Sofia-Moscow.

2004  Everyday life at the LBK settlement. A zooarchaeological perspective. In A. Lukes &  M. Zvelebil (eds.), LBK Dialogues. Studies in the Formation of the Linear Pottery 
Culture, 129-141. BAR International Series 1304: Oxford. 

2004 Mikrospołeczny wymiar pasterstwa i nomadyzmu i tafonomiczne podstawy ich 
identyfikacji w materiałach faunistycznych. In A. Kośko and M. Szmyt (eds.), 
Nomadyzm a pastoralizm w międzyrzeczu wisły i Dniepru (neolit, eneolit, epoka brązu), 
35-43. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

2005 Social changes in the early European Neolithic. A taphonomy perspective. In T. 
O’Connor (ed.), Biosphere to Litosphere. New Studies in Vertebrate Taphonomy, 146-154. Oxford: Oxbow Books.

2005 with Bleda S. Düring, Households and communities in the central Anatolian Neolithic. Archaeological Dialogues 12(2): 165-187. 

2005 Placing animals in the Neolithic. Social zooarchaeology of prehistoric farming 
communities. UCL Press: London.

2006 Central European archaeology at the crossroads. In R. Layton, S. Shennan & P. Stone (eds.), A Future for Archaeology. The Past in the Present, 157-171. UCL Press: London. 

2006 From animals and food in space to bones in context. Social zooarchaeology of the 
Neolithic farming communities. In D. Papaconsantinou (ed.), Deconstructing Context. A 
Critical Approach to Archaeological Practice, 34-49. Oxbow: Oxford. 

2006 Theorizing archaeological practice. An outline. Archaeologia Polona 44: 41-52.

2006 Problematyka stref kontaktowych w pradziejach. In H. Machajewski & J.Rola (eds.), Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, 15-21. SNAP & IPUAM: Poznań.

2007    with Lech Czerniak, Social transformations in the Late Neolithic and the Early
Chalcolithic periods in central Anatolia. Anatolian Studies 57: 115-130. 

2008 Interactions between hunter-gatherers and farmers in the Early and Middle Neolithic in the Polish part of the North European Plain. In D. Papagianni & R. Layton (eds.), Time and Change. Archaeological and Anthropological Perspectives on the Long-Term in Hunter-Gatherer Societies, 115-133. Oxbow: Oxford.

..

..........................................................................................................................................


 
WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: wauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.