.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Nadziejewo. Cmentarzysko ciałopalne z wczesnej epoki żelaza w środkowej Wielkopolsce (zadanie nr 2644/2017) .... ..

W Instytucie Archeologii UAM realizowany jest z projekt "Nadziejewo. Cmentarzysko ciałopalne z wczesnej epoki żelaza w środkowej Wielkopolsce", który otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zadanie nr 2644/2017). Koordynatorem projektu jest dr hab. Maciej Kaczmarek, prof. UAM.
 

Ryciny (Kliknij na zdjęcie, aby uzyskać powiększenie)
 

.................................................................................
..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.