.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Pracownicy Instytutu Archeologii UAM 
 
Zakład Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich
...
dr Ewa Bugaj tel: 61 829-1412, ebugaj@amu.edu.pl
dr Andrzej Ćwiek tel: 61 829-1413, andrzejcwiek@yahoo.com
prof. UAM dr hab. Rafał Koliński tel: 61 829-1411, kolinski@amu.edu.pl
dr Michał Krueger tel: 61 829-1414, krueger@amu.edu.pl
..
.
Zakład Epok Kamienia i Brązu,
...
prof. UAM dr hab. Maciej Kaczmarek tel: 61 829-1425, kaczmac@amu.edu.pl
dr Katarzyna Pyżewicz tel: 61 829-1423, kpyzewicz@gmail.com
prof. UAM dr hab. Jacek Wierzbicki tel: 61 829-1424, jacek.wierzbicki@amu.edu.pl
..
.
Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej
...
prof. UAM dr hab. Piotr Chachlikowski tel: 61 829-1415, piocha@amu.edu.pl
dr hab. Marcin Ignaczak tel: 61 829-1416, ignaczak@amu.edu.pl
prof. zw. dr hab. Aleksander Kośko tel: 61 829-1418, antokol@amu.edu.pl
prof. dr hab. Przemysław Makarowicz tel: 61 829-1417, przemom@amu.edu.pl
dr Danuta Żurkiewicz tel: 61 829-1418, danuta@amu.edu.pl
..
.
Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza,
...
prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz tel: 61 829-1426, kockrenz@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Andrzej Michałowski tel: 61 829-1427, misiek@amu.edu.pl
dr Artur Różański tel: 61 829-1429, Artur.Rozanski@amu.edu.pl
mgr Andrzej Sikorski tel: 61 829-1430, ands@amu.edu.pl
dr Milena Teska tel: 61 829-1428, m.teska@amu.edu.pl
..
.
Zakład Teorii i Metod w Archeologii
...
prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak tel: 61 829-1422, arekmar@amu.edu.pl
prof. zw. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska tel: 61 829-1420, danminta@amu.edu.pl
dr hab. Michał Pawleta tel: 61 829-1419, mpawleta@amu.edu.pl
prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski tel: 61 829-1421, wlodekra@amu.edu.pl
..
..
Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu,
...
prof. zw. dr hab. Janusz Czebreszuk tel: 61 829-1410, jancze@amu.edu.pl
dr Paulina Suchowska-Ducke tel: 61 829-1409, pausuc@amu.edu.pl
..
..
...
..
Profesorowie emerytowani
..
prof. UAM dr hab. Dobrochna Jankowska DochnaJ@wp.pl
prof. zw. dr hab. Tadeusz Makiewicz tm18@op.pl
..
,
Pracownicy techniczni
...
mgr Olga Antowska-Gorączniak tel: 61 829-1433, olgaag@amu.edu.pl
mgr Lidia Żuk tel: 61 829-1432, lidkazuk@amu.edu.pl
mgr Igor Kołoszuk tel: 61 829-1431, igokol@amu.edu.pl
..
Pracownicy biblioteki.
...
mgr Lucyna Leśniak - kierownik tel. 61 829-1544, lucyna@amu.edu.pl
mgr Jolanta Walkiewicz tel. 61 829-1544, walwicz@amu.edu.pl
.
.. ..
Sekretariat
.
mgr Dominika Mroczek-Dąbrowska Tel: 61 829-1406 | iauam@amu.edu.pl
.. ..
Opieka nad stroną internetową
.
Andrzej Leszczewicz
..
..
Pracownicy zatrudnieni w ramach 
grantów
...
mgr Marta Bartkowiak
mgr Agata Czeszewska
mgr Patrycja Filipowicz
dr Kornelia Kajda
dr Dagmara Łaciak
mgr Paweł Małecki
dr Magdalena Piotrowska
martabartkowiak86@wp.pl
..
patfil@amu.edu.pl
nelkaa1@o2.pl
daglac@amu.edu.pl.
..
..
..
 
Doktoranci
..
STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2017/2018)
..
Rok I
..
1. Patrycja Kaczmarska, patrycja.kaczmarska93@gmail.com
2. Maciej Kaczor, maciejkaczor0306@o2.pl
3. Szymon Nowaczyk, szymonbiskupin@wp.pl
4. Barbara Wielgus, wielgus.barbara01@gmail.com
..
Rok II
....
1. Malwina Brachmańska, malwina.brachmanska@gmail.com
2. Marta Kaczanowicz, marta.kaczanowicz@gmail.com
3. Łukasz Kaczmarek, kaczmareklukaszk@gmail.com
4. Mateusz Napierała, mateusz.napierala@poczta.onet.pl
5. Sebastian Teska, sebastian.teska@gmail.com
6. Piotr Zeman, piozeman@gmail.com
..
..
Rok III
....
1. Cezary Bahyrycz, cezary.bahyrycz@gmail.com
2. Katarzyna Harabasz, katarzyna-harabasz@wp.pl
3. Jędrzej Hordecki, jhordecki@gmail.com
4. Wojciech Jenerałek, dominus_infernus@onet.pl
5. Marcin Ławniczak, m.lawniczak88@gmail.com
6. Robert Staniuk, rstaniuk@gmail.com
7. Mateusz Wawrzyniak, mateuszwaw@poczta.fm
.
.
Rok IV
...
1. Katarzyna Dudlik, kasia-dudlik@wp.pl
2. Kasper Hanus, kasper.hanus@gmail.com
3. Beata Kaczmarek, julkaka4@wp.pl
4. Marta Krzyżanowska, m4rta.krzyzanowska@gmail.com
5. Emilia Smółka, emilia smolka@wp.pl
.
.
Rok V (przedł. do 30.09.2018)
...
1. Maciej Chyleński, maciejchylenski@gmail.com
2. Maria Kloska, madame_16@poczta.fm
.
.
Rok V (przedł. do 30.01.2018)
..
1. Jan Romaniszyn, janrom89@wp.pl
.
.
Rok VI (przedł. do 30.09.2018)
...
1. Mateusz Cwaliński, mateuszcwalinski@gmail.com
2. Mikołaj Kostyrko, mkostyrko@gmail.com
3. Rafał Skrzynecki, rskrzyniecki@gmail.com
.
.
Rok VI (przedł. do 30.01.2018)
.
3. Elmonster Dafaalla Mohamed Elamin Elmoubark, dodeyart@gmail.com
.
..
..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.