.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Pracownicy Wydziału Archeologii UAM 
 
Zakład Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich
...
prof. UAM dr hab. Ewa Bugaj tel: 61 829-1412, ebugaj@amu.edu.pl
dr Andrzej Ćwiek tel: 61 829-1413, andrzejcwiek@yahoo.com
prof. UAM dr hab. Rafał Koliński tel: 61 829-1411, kolinski@amu.edu.pl
dr Michał Krueger tel: 61 829-1414, krueger@amu.edu.pl
..
.
Zakład Epok Kamienia i Brązu,
...
prof. UAM dr hab. Maciej Kaczmarek tel: 61 829-1425, kaczmac@amu.edu.pl
dr Katarzyna Pyżewicz tel: 61 829-1423, pyzewicz@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Jacek Wierzbicki tel: 61 829-1424, jacek.wierzbicki@amu.edu.pl
..
.
Zakład Prahistorii Europy Środkowo-Wschodniej
...
prof. UAM dr hab. Piotr Chachlikowski tel: 61 829-1415, piocha@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak tel: 61 829-1416, ignaczak@amu.edu.pl
prof. dr hab. Przemysław Makarowicz tel: 61 829-1417, przemom@amu.edu.pl
dr Danuta Żurkiewicz tel: 61 829-1418, danuta@amu.edu.pl
..
.
Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza,
...
prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz tel: 61 829-1426, kockrenz@amu.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Michałowski tel: 61 829-1427, misiek@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Artur Różański tel: 61 829-1429, Artur.Rozanski@amu.edu.pl
mgr Andrzej Sikorski tel: 61 829-1430, ands@amu.edu.pl
dr Milena Teska tel: 61 829-1428, m.teska@amu.edu.pl
..
.
Zakład Teorii i Metod w Archeologii
...
prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak tel: 61 829-1422, arekmar@amu.edu.pl
prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska tel: 61 829-1420, danminta@amu.edu.pl
prof. UAM dr hab. Michał Pawleta tel: 61 829-1419, mpawleta@amu.edu.pl
prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski tel: 61 829-1421, wlodekra@amu.edu.pl
..
..
Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu,
...
prof. dr hab. Janusz Czebreszuk tel: 61 829-1410, jancze@amu.edu.pl
dr Paulina Suchowska-Ducke tel: 61 829-1409, pausuc@amu.edu.pl
..
..
Biuro Obsługi Wydziału
....
dr Anna Skowronek (kierownik) tel: 61 829-1405 | annasko@amu.edu.pl
mgr Dominika Mroczek-Dąbrowska tel: 61 829-1406 | wauam@amu.edu.pl
mgr Joanna Jagodzińska tel: 61 829-1448 | joajag@amu.edu.pl
...
....
Biuro Obsługi Studentów
.
mgr Joanna Sokalska tel: 61 829-1353 | joanna.sokalska@amu.edu.pl
...
..
Profesorowie emerytowani
..
prof. UAM dr hab. Dobrochna Jankowska DochnaJ@wp.pl
prof. dr hab. Aleksander Kośko antokol@amu.edu.pl
..
,
Pracownicy techniczni
...
mgr Olga Antowska-Gorączniak tel: 61 829-1433, olgaag@amu.edu.pl
mgr Lidia Żuk tel: 61 829-1432, lidkazuk@amu.edu.pl
mgr Igor Kołoszuk tel: 61 829-1431, igokol@amu.edu.pl
..
Pracownicy biblioteki.
...
mgr Lucyna Leśniak - kierownik tel. 61 829-1544, lucyna@amu.edu.pl
mgr Jolanta Walkiewicz tel. 61 829-1544, walwicz@amu.edu.pl
.
.. ..
Opieka nad stroną internetową
.
Andrzej Leszczewicz
..
..
Pracownicy zatrudnieni w ramach 
grantów
...
mgr Marta Bartkowiak
mgr Agata Czeszewska
dr Marcin Danielewski
mgr Patrycja Filipowicz
dr Kornelia Kajda
dr Dagmara Łaciak
mgr Paweł Małecki
dr Magdalena Piotrowska
martabartkowiak86@wp.pl
..
m_danielewski@tlen.pl / md24947@amu.edu.pl
patfil@amu.edu.pl
nelkaa1@o2.pl
daglac@amu.edu.pl.
..
...
..
 
Doktoranci
..
STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE (2019/2020)
..
Rok I
..
1. Olga Dec, olgadec95@gmail.com
2. Karolina Joka
..
Rok II
....
1. Weronika Skrzyniecka, wskrzyniecka@gmail.com
2. Monika Stelmasiak, monika.stelmasiak@amu.edu.pl
3. Filip Wałdoch, filwal@amu.edu.pl
..
..
Rok III
....
1. Patrycja Kaczmarska, patrycja.kaczmarska93@gmail.com
2. Maciej Kaczor, maciejkaczor0306@o2.pl
3. Szymon Nowaczyk, szymonbiskupin@wp.pl
4. Barbara Wielgus, wielgus.barbara01@gmail.com
.
.
Rok IV
...
1. Malwina Brachmańska, malwina.brachmanska@gmail.com
2. Marta Kaczanowicz, marta.kaczanowicz@gmail.com
3. Łukasz Kaczmarek, kaczmareklukaszk@gmail.com
4. Mateusz Napierała, mateusz.napierala@poczta.onet.pl
5. Sebastian Teska, sebastian.teska@gmail.com
6. Piotr Zeman, piozeman@gmail.com
.
.
Rok V
...
1. Cezary Bahyrycz, cezary.bahyrycz@gmail.com
2. Jędrzej Hordecki, jhordecki@gmail.com
3. Wojciech Jenerałek, dominus_infernus@onet.pl
4. Marcin Ławniczak, m.lawniczak88@gmail.com
5. Emilia Smółka-Antkowiak (przedłużenie do 6.06.2020), emilia_smolka@wp.pl
6. Mateusz Wawrzyniak, mateuszwaw@poczta.fm
.
.
Rok VI
...
1. Katarzyna Dudlik, kasia-dudlik@wp.pl
.
.
.
..
..
..........................................................................................................................................

 
WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: wauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.