.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Wybrane publikacje pracowników Instytutu
 
2000-2017
.
Settlements Pottery of the pre-Roman Iron Age in Central European Barbaricum - new research perspectives
red. Andrzej Michałowski, Milena Teska, Przemysław Niedzielski, Marek Żółkiewski

Biblioteka Telgte Wydawnictwo, Poznań 2017, ISBN 978-83-61845-25-6, 204 stron.

Spis treści

...
Archeologia sarbskich lasów
red. Andrzej Michałowski, Maciej Strawa, Romualda Bartkowiak, Milena Teska

Oficyna Reklamowo-Edytorska Draco-Art Renata Drozd, Sarbia 2017, ISBN 978-83-913339-1-4, 160 stron.
 

Spis treści

...
Michał Kara, Mirosław Makohonienko, Andrzej Michałowski.
Przemiany osadnictwa i środowiska przyrodniczego Poznania i okolic od schyłku starożytności do lokacji miasta.

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2016, ISBN 978-83-79-86088-3, 300 stron.

Spis treści

...
Michał Pawleta
Przeszłość we współczesności. Studium metodologiczne archeologicznie
kreowanej przeszłości w przestrzeni społecznej.

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Archeologia nr 55, Poznań 2016, ISBN: 978-83-232-3008-3

Spis treści

...
Viator per devia scientiae itinera. Studia nad problematyką okresów przedrzymskiego, rzymskiego, wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza
red. Andrzej Michałowski, Milena Teska, Marek Żółkiewski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Archeologiczna, nr 53, Poznań 2015, ISBN 978-83-232-2938-4, 366 stron.

Spis treści

...
Nieinwazyjne rozpoznanie zasobów dziedzictwa archeologicznego: potencjał i możliwości

red: Michał Pawleta, Rafał Zapłata

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja "5Medium", E-Naukowiec, Lublin 2015, ISBN: 978-83-941018-3-1

...
Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe Report from a Marie Curie Project 2009-2012 with Concluding Conference at Aarhus University, Moesgaard 2012: Volume 1
red. Paulina Suchowska-Ducke, Samantha S. Reiter, Helle Vandkilde

Archaeopress, BAR International Series 2771, Oxford 2015, 
ISBN 978-1407314334, 271 stron

Spis treści

...
Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe Report from a Marie Curie Project 2009-2012 with Concluding Conference at Aarhus University, Moesgaard 2012: Volume 2
red. Paulina Suchowska-Ducke, Samantha S. Reiter, Helle Vandkilde

Archaeopress, BAR International Series 2772, Oxford 2015, 
ISBN 978-1407314402, 269 stron

Spis treści

...
El problema de las "imitaciones" durante la protohistoria en el Mediterráneo centro-occidental. Entre el concepto y el ejemplo
red. Raimon Graells i Fabregat, Michał Krueger, Samuel Sarda Seuma, Gabriella Sciortino.

Iberia Archaeologica, Bd. 18, Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Madrid, Wasmuth Verlag, Tübingen 2014, ISBN 978-3-8030-0240-2, 188 stron. / Spis treści

. ....
Piotr Chachlikowski
Surowce eratyczne w kamieniarstwie społeczeństw wczesnoagrarnych Niżu Polskiego (IV-III tys. przed Ch.)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2013, 
ISBN 978-83-89250-88-9, 357 stron.

Spis treści

.
Dziedzictwo odzyskane. Archeologia ratownicza na Ziemi Gnieźnieńskiej.
red. Danuta Minta-Tworzowska

Instytut Archeologii UAM w Poznaniu oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Via Archaeologica Posnanienses, t. 6, Poznań 2013, ISBN 987-83-232-2487-7, 495 stron.

Spis treści

.
Jacek Wierzbicki
Wielka kolonizacja. Społeczności kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu środkowej Warty: koniec V-poł. III tys. BC.

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, Biblioteka Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych t. VI, Poznań 2013, ISBN 978-83-931388-4-5, 373 stron.

Spis treści

.
Katarzyna Pyżewicz
Inwentarze krzemienne społeczności mezolitycznych w zachodniej części Niżu Polskiego. Analiza funkcjonalna.

Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Zielona Góra 2013, 
ISBN 987-83-932546-6-8, 269 stron.

Spis treści
 

.
Zenon Woźniak, Michał Grygiel, Henryk Machajewski, 
Andrzej Michałowski
The Jastorf Culture in Poland.

Archaeopres, BAR International Series 2579, Oxford 2013, 
ISBN 978-1-4073-1202-6, 103 strony.

Spis treści

.
Bruszczewo, Momentaufnahmen einer bronzezeitlichen Siedlung
J. Kneisel, J. Müller, J. Czebreszuk, M. Szmyt (eds.), 

Verlag Wachholtz, Neumünster, 2012, 94 strony, ISBN: 9783529017988.

Spis treści

.
Enclosed space - open society: contact and exchange in the context of bronze age fortified settlements in Central Europe
Red. Mateusz Jaeger, Janusz Czebreszuk, Klára P. Fischl

Poznań, Bogucki - Wydawnictwo Naukowe; Bonn - Rudolf Habelt, 2012, Serie: Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, ISBN 9783774937918 (Rudolf Habelt), 9788363400446 (Bogucki), 371 stron.

Spis treści

.
Jacek Wierzbicki
Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana. Popularyzacja archeologii w filatelistyce.

Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, Zielona Góra 2012, 
ISBN 978-83-932546-3-7, 499 stron.

Spis treści

.
Maciej Kaczmarek
Epoka brązu na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej w świetle interregionalnych kontaktów wymiennych.

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
Prace Komisji Archeologicznej, tom 28, Poznań 2012, 
ISBN 978-83-7654-185-3, 518 stron.

Spis treści

..
Janusz Czebreszuk
Bursztyn w kulturze mykeńskiej: zarys problematyki badawczej

Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2011. 
ISBN 9788371777400, 280 stron.

Spis treści

.
Wielokulturowa osada w Juszkowie-Rusocinie gm. Pruszcz Gdański woj. pomorskie, stan. 28: archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A1
red. Józef Bednarczyk, Adriana Romańska.

Via Archaeologica Posnaniensis, t. 3, Wydawnictwo Poznańskie, INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Poznań 2011, ISBN 978-83-7177-790-5, 288 stron. / Spis treści

.
Janów, stanowisko 21: osada wielokulturowa: archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2
red. Józef Bednarczyk

Via Archaeologica Posnaniensis, t. 2, Wydawnictwo Poznańskie, INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 2011, ISBN 978-83-7177-725-7, 310 stron. / Spis treści

.
Andrzej Michałowski
Budownictwo kultury przeworskiej.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, 
ISBN 978-83-7177-724-0, 352 strony.

Spis treści
 

.
Współczesne oblicza przeszłości
red. Arkadiusz Marciniak, Danuta Minta-Tworzowska, Michał Pawleta.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, 
ISBN 978-83-7177-717-2, 331 stron.

Spis treści
 

.
Bruszczewo II: Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens = Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski

Johannes Müller, Janusz Czebreszuk, Jutta Kneisel (eds.) 
Bonn: Rudolf Habelt, 2010, 331 stron, ISBN: 9783774936744.

Spis treści

.
Osadnictwo Kotliny Kolskiej: archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2
red. Józef Bednarczyk, Jacek Kabaciński, Aleksander Kośko.

Via Archaeologica Posnaniensis, t. 1, Wydawnictwo Poznańskie, INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Poznań 2010, ISBN 978-83-7177-759-2, 714 stron. / Spis treści

.
Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności
red. Ewa Bugaj, Andrzej P. Kowalski.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, 
ISBN 978-83-7177-662-5, 212 stron.

Spis treści
 

.
Marcin Wąs, Katarzyna Pyżewicz
Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Starsza i środkowa epoka kamienia.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznańskie Studia Archeologiczne, t. I, Poznań 2010, ISBN 978-83-7177-716-5, 156 stron.

Spis treści
 

.
Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski
Janusz Czebreszuk (red.)

Śmigiel: [Urząd Miejski], 2009, 47 stron, ISBN: 9788392099864.

Spis treści

.
Badania archeologiczne na terenie odkrywki "Szczerców" Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A., t. 6
red. Józef Bednarczyk, Marcin Ignaczak.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, 
ISBN 978-83-7177-672-4, 164 strony.

Spis treści

.
Janusz Czebreszuk, Dorota Kozłowska-Skoczka
Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim

Szczecin, Muzeum Narodowe; Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, 2008. ISBN: 9788386136759 (Muzeum Narodowe w Szczecinie), 9788386094509 (UAM), 9788390860695 (Poznańskie Tow. Prehistoryczne), 120 stron.

Spis treści

.
Na pograniczu światów: studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin
red. Józef Bednarczyk, Janusz Czebreszuk, Przemysław Makarowicz, Marzena Szmyt.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, 
ISBN 978-83-7177-510-9, 595 stron. / Spis treści

.
Eurazja i Antyk
red. Arkadiusz Bednarczuk, Ewa Bugaj, Wiesław Rządek.

INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU im. Adama Mickiewicza, 
Poznań 2007, ISBN 83-85872-07-8, 169 stron.

Spis treści
 

.
Jacek Nowakowski, Andrzej Prinke, Włodzimierz Rączkowski (red.)

Biskupin... i co dalej?
Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii

Poznań 2005

..
Similar but different: Bell Beakers in Europe
Red. Janusz Czebreszuk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004, 
ISBN 8385215255, 224 stron.

Spis treści

.
Kujawy: Osadnictwo społeczeństw kultur cyklu łużyckiego
red. Józef Bednarczyk, Lech Czerniak, Aleksander Kośko.
Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, część 5, 

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, 
ISBN 83-7177-348-X, 504 strony.

Spis treści

.
Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego: wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno-Włocławek i Mogilno-Wydartowo
red. Józef Bednarczyk, Aleksander Kośko.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2004. 
ISBN 83-7177-283-1, 630 stron.

Spis treści

.
Andrzej Michałowski
Osady kultury przeworskiej z terenów ziem polskich.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, 
ISBN 83-7177-151-7, 283 strony.

Spis treści
 

..
The Northeast Frontier of Bell Beakers : Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), 
May 26-29 2002
Red. Janusz Czebreszuk, Marzena Szmyt.

Oxford Archaeopress 2003; Serie: British Archaeological Reports International Series; ISBN 1841715255, 286 stron.

Spis treści

..
Janusz Czebreszuk, Agnieszka Przybył
Osadnictwo społeczności neolitycznych i protobrązowych w Smarglinie

Poznań, Wydawnictwo Acarus, 2002. Serie Źródła do Studiów nad Prahistorią Kujaw, Nr 15; ISSN 1231-0107, 151 stron.

Spis treści

.
Aleksandra Cofta-Broniewska, Aleksander Kośko
Kujawy w pradziejach i starożytności.

ARCHmedia s.c. / Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw, Inowrocław-Poznań 2002, ISBN 83-85795-20-0, 196 stron. / Spis treści

.
Maciej Kaczmarek
Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu

Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Archeologia, nr 48, 
Poznań 2002, ISBN 83-232-1028-4, 489 stron.

Spis treści / Kup książkę on-line

.
Włodzimierz Rączkowski
Archeologia lotnicza - metoda wobec teorii

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002
ISBN: 83-232-1194-9

Streszczenie /summary  |  Kup książkę on-line

..
Od neolityzacji do początków epoki brązu : przemiany kultrowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. 
Red. Janusz Czebreszuk, Mikoly Kryvalcevič, Przemysław Makarowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii, Poznań Wydawnictwo Poznańskie 2001, Serie Archaeologia Bimaris; Dyskusje; t. 2; ISBN 8371770537, 381 stron.

Spis treści

..
Die absolute Chronologie in Mitteleuropa 3000-2000 v.Chr. / The absolute chronology of Central Europe 3000-2000 BC
Red. Janusz Czebreszuk, Johannes Müller

Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Bamberg, Otto-Freidrich-Universität, 2001. Serie Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, ISBN 8386094990, 338 stron.

Spis treści

.
Peter F. Biehl, Alexander Gramsch, Arkadiusz Marciniak (Hg.)

Archäologien Europas / Archeologies of  Europe
Geschichte, Methoden und Theorien / History, Methods and Theories

2001, Tübinger Archäologische Taschenbücher, Bd. 3, br., 
ISBN 3-8309-1067-3

.
Archeologia - Paradygmat - Pamięć
pod redakcją Danuty Minty-Tworzowskiej i 
Włodzimierza Rączkowskiego

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001
ISBN: 83-7177-093-6

Kup książkę on-line

.
Archaeologia Polona; vol. 39: 2001
Special theme: Archaeology and archaeological science

Institute of Archaeology and Ethnology
Polish Academy of Science
PL-ISSN 0066-5924

Kup książkę on-line

.
Aerial Archaeology - Developing Future Practice
Edited by Robert H. Bewley and Włodzimierz Rączkowski

2001, NATO Science Series, Life and Behavioural Sciences - 
Vol. 337; ISBN: 1 58603 184 8

Contents  | Kup książkę on-line

.
Janusz Czebreszuk 
Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie 
południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.). Alternatywny model kultury 

Wydanie I,  Seria Archeologia nr 46
Poznań 2001, Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 275.
ISSN: 0554-8195 ISBN: 83-232-1096-9 
Kup książkę on-line

..
.
Publikacje wydane do 1999
.
..


.
Wydawnictwo Naukowe UAM / Księgarnia on-line
.
Wydawnictwo Poznańskie
.
Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
.
Publikacje_poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP)

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.