.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Wybrane publikacje pracowników Instytutu
 
2000-2010
.
Bruszczewo II: Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Großpolens = Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski

Johannes Müller, Janusz Czebreszuk, Jutta Kneisel (eds.) 
Bonn: Rudolf Habelt, 2010, 331 stron, ISBN: 9783774936744.

Spis treści

. ....
Osadnictwo Kotliny Kolskiej: archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2
red. Józef Bednarczyk, Jacek Kabaciński, Aleksander Kośko.

Via Archaeologica Posnaniensis, t. 1, Wydawnictwo Poznańskie, INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU im. Adama Mickiewicza, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Poznaniu, Poznań 2010, ISBN 978-83-7177-759-2, 714 stron. / Spis treści

.
Estetyka w archeologii. Antropomorfizacje w pradziejach i starożytności
red. Ewa Bugaj, Andrzej P. Kowalski.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, 
ISBN 978-83-7177-662-5, 212 stron.

Spis treści
 

.
Marcin Wąs, Katarzyna Pyżewicz
Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Starsza i środkowa epoka kamienia.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznańskie Studia Archeologiczne, t. I, Poznań 2010, ISBN 978-83-7177-716-5, 156 stron.

Spis treści
 

.
Bruszczewo perła archeologii Wielkopolski
Janusz Czebreszuk (red.)

Śmigiel: [Urząd Miejski], 2009, 47 stron, ISBN: 9788392099864.

Spis treści

.
Badania archeologiczne na terenie odkrywki "Szczerców" Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A., t. 6
red. Józef Bednarczyk, Marcin Ignaczak.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, 
ISBN 978-83-7177-672-4, 164 strony.

Spis treści

..
Defensive Structures from Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millenium BC
edited by (redaktorzy): Janusz Czebreszuk, Sławomir Kadrow, Johannes Müller;

Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 5 / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 5; Poznań - Bonn 2008, Wydawnictwo Poznańskie, Dr Rudolf Habelt GmbH Verlag, Bonn; ISBN: 978-3-7749-3614-0, 
ISBN: 978-83-7177-591-8 / Spis treści

.
Janusz Czebreszuk, Dorota Kozłowska-Skoczka
Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim

Szczecin, Muzeum Narodowe; Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, 2008. ISBN: 9788386136759 (Muzeum Narodowe w Szczecinie), 9788386094509 (UAM), 9788390860695 (Poznańskie Tow. Prehistoryczne), 120 stron.

Spis treści

.
Na pograniczu światów: studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin
red. Józef Bednarczyk, Janusz Czebreszuk, Przemysław Makarowicz, Marzena Szmyt.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008, 
ISBN 978-83-7177-510-9, 595 stron. / Spis treści

.
Eurazja i Antyk
red. Arkadiusz Bednarczuk, Ewa Bugaj, Wiesław Rządek.

INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU im. Adama Mickiewicza, 
Poznań 2007, ISBN 83-85872-07-8, 169 stron.

Spis treści
 

.
Jacek Nowakowski, Andrzej Prinke, Włodzimierz Rączkowski (red.)

Biskupin... i co dalej?
Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii

Poznań 2005

.
Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer prähistorischen Siedlungskammer Grosspolens. I. Forschungsstand - Erste Ergebnisse 
- Das östliche Feuchtbodenareal / Bruszczewo. Badania mikroregionu osadniczego z terenu Wielkopolski. I. Stan badań - Pierwsze wyniki - Wschodnia, torfowa część stanowiska; 
edited by (redaktorzy): Janusz Czebreszuk, Johannes Müller; 
Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 2 / Studia nad Pradziejami Europy Środkowej 2; Poznań - Kiel - Rahden (Westf.) 2004, VML Vlg Marie Leidorf 2004; ISBN-10: 3896468820; ISBN-13: 978-3896468826 / Spis treści
..
Similar but different: Bell Beakers in Europe
Red. Janusz Czebreszuk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004, 
ISBN 8385215255, 224 stron.

Spis treści

.
Kujawy: Osadnictwo społeczeństw kultur cyklu łużyckiego
red. Józef Bednarczyk, Lech Czerniak, Aleksander Kośko.
Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego, część 5, 

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, 
ISBN 83-7177-348-X, 504 strony.

Spis treści

.
Od długiego domu najstarszych rolników do dworu staropolskiego: wyniki badań archeologicznych na trasach gazociągów Mogilno-Włocławek i Mogilno-Wydartowo
red. Józef Bednarczyk, Aleksander Kośko.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, 2004. 
ISBN 83-7177-283-1, 630 stron.

Spis treści

.
Andrzej Michałowski
Osady kultury przeworskiej z terenów ziem polskich.

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, 
ISBN 83-7177-151-7, 283 strony.

Spis treści
 

..
The Northeast Frontier of Bell Beakers : Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), 
May 26-29 2002
Red. Janusz Czebreszuk, Marzena Szmyt.

Oxford Archaeopress 2003; Serie: British Archaeological Reports International Series; ISBN 1841715255, 286 stron.

Spis treści

..
Janusz Czebreszuk, Agnieszka Przybył
Osadnictwo społeczności neolitycznych i protobrązowych w Smarglinie

Poznań, Wydawnictwo Acarus, 2002. Serie Źródła do Studiów nad Prahistorią Kujaw, Nr 15; ISSN 1231-0107, 151 stron.

Spis treści

.
Aleksandra Cofta-Broniewska, Aleksander Kośko
Kujawy w pradziejach i starożytności.

ARCHmedia s.c. / Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństw Kujaw, Inowrocław-Poznań 2002, ISBN 83-85795-20-0, 196 stron. / Spis treści

.
Maciej Kaczmarek
Zachodniowielkopolskie społeczności kultury łużyckiej w epoce brązu

Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Archeologia, nr 48, 
Poznań 2002, ISBN 83-232-1028-4, 489 stron.

Spis treści / Kup książkę on-line

.
Włodzimierz Rączkowski
Archeologia lotnicza - metoda wobec teorii

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002
ISBN: 83-232-1194-9

Streszczenie /summary  |  Kup książkę on-line

..
Od neolityzacji do początków epoki brązu : przemiany kultrowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. przed Chr. 
Red. Janusz Czebreszuk, Mikoly Kryvalcevič, Przemysław Makarowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii, Poznań Wydawnictwo Poznańskie 2001, Serie Archaeologia Bimaris; Dyskusje; t. 2; ISBN 8371770537, 381 stron.

Spis treści

..
Die absolute Chronologie in Mitteleuropa 3000-2000 v.Chr. / The absolute chronology of Central Europe 3000-2000 BC
Red. Janusz Czebreszuk, Johannes Müller

Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Bamberg, Otto-Freidrich-Universität, 2001. Serie Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa, ISBN 8386094990, 338 stron.

Spis treści

.
Peter F. Biehl, Alexander Gramsch, Arkadiusz Marciniak (Hg.)

Archäologien Europas / Archeologies of  Europe
Geschichte, Methoden und Theorien / History, Methods and Theories

2001, Tübinger Archäologische Taschenbücher, Bd. 3, br., 
ISBN 3-8309-1067-3

.
Archeologia - Paradygmat - Pamięć
pod redakcją Danuty Minty-Tworzowskiej i 
Włodzimierza Rączkowskiego

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001
ISBN: 83-7177-093-6

Kup książkę on-line

.
Archaeologia Polona; vol. 39: 2001
Special theme: Archaeology and archaeological science

Institute of Archaeology and Ethnology
Polish Academy of Science
PL-ISSN 0066-5924

Kup książkę on-line

.
Aerial Archaeology - Developing Future Practice
Edited by Robert H. Bewley and Włodzimierz Rączkowski

2001, NATO Science Series, Life and Behavioural Sciences - 
Vol. 337; ISBN: 1 58603 184 8

Contents  | Kup książkę on-line

.
Janusz Czebreszuk 
Schyłek neolitu i początki epoki brązu w strefie 
południowo-zachodniobałtyckiej (III i początki II tys. przed Chr.). Alternatywny model kultury 

Wydanie I,  Seria Archeologia nr 46
Poznań 2001, Wydawnictwo Naukowe UAM, pp. 275.
ISSN: 0554-8195 ISBN: 83-232-1096-9 
Kup książkę on-line

..
.
Publikacje wydane w latach 2011-2018

Publikacje wydane do 1999 roku

.
..


.
Wydawnictwo Naukowe UAM / Księgarnia on-line
.
Wydawnictwo Poznańskie
.
Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
.
Publikacje_poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP)

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.