.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Wybrane publikacje pracowników Instytutu 
 
Do 1999 ....
..
Jacek Wierzbicki
Łupawski mikroregion osadniczy ludności kultury pucharów lejkowatych.

Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Archeologiczna nr 44,
Poznań 1999, ISBN 83-232-0835-2. ISSN: 0554-8195, 282 stron.

Spis treści
 

.
Ewa Bugaj 
Motywy figuralne na ceramice germańskiego 
kręgu kulturowego

Wydawnictwo naukowe UAM, Seria: Archeologia nr 45
Poznań 1999
ISSN: 0554-8195 
ISBN: 83-232-0892-1

Kup książkę on-line

.
Aleksandra Cofta-Broniewska, Józef Bednarczyk
Miejsce obrzędowe z doby neolitu i schyłku starożytności w Inowrocławiu, stan. 58.

Studia i materiały do dziejów Kujaw, t. 9, PSO Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw, 

Poznań 1998, ISBN 83-85795-15-4, 163 strony. / Spis treści

.
Archeologia wielkopolska.
Osiągnięcia i problemy ochrony zabytków.

Poznań 1998, s. 103
ISBN 83-86650-62-1

Spis treści

.
Przemysław Makarowicz
Rola społeczności kultury iwieńskiej
w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000-1600 BC)

Poznań 1998
ISBN 83-86650-07-9

Spis treści

..
"Trzciniec": system kulturowy czy interkulturowy proces?
Red. Aleksander Kośko, Janusz Czebreszuk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii, 
Poznań 1998, ISBN 8371770804, 449 stron.

Spis treści

.
Piotr Chachlikowski
Kamieniarstwo późnoneolitycznych społeczeństw Kujaw

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Studia i Materiały do Dziejów Kujaw, nr 8, 
Poznań 1997, ISBN 83-85795-14-6, ISSN 0860-7710, 334 strony.

Spis treści

.
Sztuka naskalna Uzbekistanu
pod redakcją Aleksandra Kośko, Timura Širinova, Włodzimierza Rączkowskiego

Poznań 1997; ISBN 83-86650-86-9 
 

.
Jakiej archeologii potrzebuje współczesna humanistyka?
red. Janusz Ostoja-Zagórski

Poznań 1997, s. 144

ISBN 83-86650-95-8

Spis treści

.
Aleksandra Cofta-Broniewska, Zdzisław Hensel
Metalurgia brązu pradziejowych społeczeństw Kujaw.

Studia i materiały do dziejów Kujaw, t. 7, PSO Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Społeczeństwa Kujaw, Poznań 1996, ISBN 83-85795-12-X, 194 strony.

Spis treści

..
Janusz Czebreszuk, Marcin Ignaczak, Józef Łoś
Osadnictwo wczesnej kultury łużyckiej w Narkowie, gmina Dobre, stanowisko 9: z badań nad kulturą łużycką na Niżu Polskim

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1997. Seria: Źródła do Studiów nad Prahistorią Kujaw, ISBN 8385795138, 110 stron.

Spis treści

..
Janusz Czebreszuk
Społeczności Kujaw w początkach epoki brązu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Towarzystwo Prehistoryczne, Poznań 1996, ISBN 8387073040, 382 stron.

Spis treści

.
Arkadiusz Marciniak
Archeologia i jej źródła - materiały faunistyczne w praktyce badawczej archeologii.

Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa-Poznań 1996
ISBN 83-01-12215-3

.
Piotr Chachlikowski
Osiedla kultury pucharów lejkowatych w Podgaju woj. włocławskie, stanowisko 6A

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Źródła do Studiów nad Prahistorią Kujaw, nr 12, Poznań 1994, ISBN 83-85795-11-1, ISSN 1231-0107, 292 strony.

Spis treści

.
Danuta Minta-Tworzowska
Klasyfikacja w Archeologii jako sposób wyrażania wyników badań, hipotez oraz teorii archeologicznych. 

Adam Mickiewicz University Press,  Poznań 1994.
ISBN: 3-232-0602-3
 

.
Hanna Kóčka-Krenz
Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym średniowieczu.

Adam Mickiewicz University Press, Poznań, 1993
ISBN: 83232-0494-2
 

.
Kopalnia surowców mineralnych kultury pucharów lejkowatych w Poganicach woj. Słupsk, stanowisko 4 (strefa 10)
red. Dobrochna Jankowska, Jacek Wierzbicki.

Instytut Archeologii UAM, Materiały do badań nad grupa łupawską kultury pucharów lejkowatych nr 3, Poznań 1993, ISBN 83-85872-04-3, 116 stron

Spis treści

.
Janusz Czebreszuk, Marzena Szmyt
Osadnictwo neolityczne i wczesnobrązowe w Dębach woj. włocławskie, stanowisko 29

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Inowrocław 1992. Seria: Źródła do Studiów nad Prahistorią Kujaw, 224 stron.

Spis treści

.
Jacek Wierzbicki
Cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w Łupawie woj. Słupsk, stanowisko 2. Obrządek pogrzebowy grupy łupawskiej.

Instytut Archeologii UAM, Materiały do badań nad grupa łupawską kultury pucharów lejkowatych nr 2, Poznań 1992, ISBN 83-85872-03-5, 110 stron.

Spis treści

.
New Tendencies in Studies of Globular Amphorae Culture
red. Aleksandra Cofta-Broniewska.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa-Kraków-Poznań 1991, 

ISNN 0239-5452, 221 stron.

Spis treści

.
Kultura amfor kulistych w rejonie Kujaw
red. Aleksandra Cofta-Broniewska.

Studia i materiały do dziejów Kujaw, t. 4, Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1990, 

ISBN 83-232-0266-4, 436 stron.

Spis treści

.
Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo, 20–24 September 1988, Teil I
red. Dobrochna Jankowska

Instytut Archeologii UAM, Zakład Archeologii Wielkopolski IHKM PAN w Poznaniu, 

Poznań 1991, ISBN 83-85872-01-9, 231 stron. / Spis treści

.
Die Trichterbecherkultur. Neue Forschungen und Hypothesen. Material des Internationalen Symposiums Dymaczewo, 20–24 September 1988, Teil I
red. Dobrochna Jankowska

Instytut Archeologii UAM, Zakład Archeologii Wielkopolski IHKM PAN w Poznaniu, 

Poznań 1990, ISBN 83-85872-00-0, 217 stron. / Spis treści

.
Dobrochna Jankowska
Społeczności strefy południowo-zachodniobałtyckiej w dobie neolityzacji.

Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Archeologiczna, nr 33, 
Poznań 1990, 
ISBN 83-232-0148, ISSN 0554-8195, 317 stron.

Spis treści

.
Witold Świderski, Jacek Wierzbicki
Osada ludności kultury pucharów lejkowatych w Poganicach woj. Słupsk, stanowisko 4 (strefa 2).

Instytut Archeologii UAM, Materiały do badań nad grupa łupawską kultury pucharów lejkowatych nr 1, Poznań 1990, ISBN 83-85872-02-7, 145 stron.

Spis treści

.
Józef Bednarczyk, Tadeusz Łaszkiewicz
Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Inowrocławiu-Szymborzu woj. bydgoskie, stanowisko 1.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1989, 110 stron.

Spis treści

.
Prehistoric contacts of Kuiavian communites with other Europeas peoples
red. Aleksandra Cofta-Broniewska.

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989, 
ISBN 83-233-0333-0, 291 stron.

Spis treści

.
Miejsce pradziejowych i średniowiecznych praktyk kultowych w Kruszy Zamkowej, woj. bydgoskie, stanowisko 13
red. Aleksandra Cofta-Broniewska.

Studia i materiały do dziejów Kujaw t. 3, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Bydgoszcz / Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

Poznań 1989, ISBN 83-232-0206-0, 249 stron. / Spis treści

.
Kujawskie przyczynki do badań nad neolitem Europy
red. Aleksandra Cofta-Broniewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Inowrocław 1989, 
78 stron.

Spis treści

.
Kontakty pradziejowych społeczeństw Kujaw z innymi ludami Europy
red. Aleksandra Cofta-Broniewska.

Studia i materiały do dziejów Kujaw, t. 2, Urząd Miejski w Inowrocławiu, Poznań 1988, 296 stron.

Spis treści

.
Aleksandra Cofta-Broniewska, Barbara Stolpiak
Z dziejów badań archeologicznych na Kujawach.

Urząd Miejski w Inowrocławiu, 
Inowrocław 1984, 
101 stron.

Spis treści

.
Aleksandra Cofta-Broniewska, Aleksander Kośko
W poszukiwaniu rodowodu społeczeństw Kujaw.

Urząd Miejski w Inowrocławiu, 
Inowrocław 1982, 
69 stron.

Spis treści

.
Aleksandra Cofta-Broniewska, Aleksander Kośko
Historia pierwotna społeczeństw Kujaw.

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań 1982, 
ISBN 83-01-03767-9, 285 stron.

Spis treści

.
Dobrochna Jankowska
Kultura pucharów lejkowatych na Pomorzu Środkowym. 
Grupa łupawska.

Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Archeologiczna, nr 17, 
Poznań 1980, 
ISSN 0554-8195, 188 stron.

Spis treści

.
Aleksandra Cofta-Broniewska
Grupa kruszańska kultury przeworskiej. Ze studiów nad rozwojem regionalizmu społeczeństw Kujaw.

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1979, ISSN 0554-8195, 363 strony.

Spis treści

.
Zaplecze gospodarcze konwentu oo. Franciszkanów w Inowrocławiu od poł. XIII w. do poł. XV w.
red. Aleksandra Cofta-Broniewska.

Studia i materiały do dziejów Kujaw, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1979, ISNN 0554-819, 188 stron.

Spis treści

..
.
Publikacje wydane w latach 2011-2018

Publikacje wydane w latach 2000-2010

.
..


.
Wydawnictwo Naukowe UAM / Księgarnia on-line
.
Wydawnictwo Poznańskie
.
Wydawnictwa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
.
Publikacje_poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP)

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.