..

..
POLSKI / ENGLISH / DEUTSCH
. Archeologia styków - przestrzeń i czas

Międzynarodowa konferencja

Puszczykowo, 16-19 maja 2018

Organizatorzy: 

Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii-Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Zespół Badań nad Schyłkiem Starożytności, Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych 
Polskiej Akademii Nauk
..............................................................................................................................................................


..
Zaproszenie na konferencję

Otaczający nas świat nie jest domeną wyłącznie jednorodnych bytów i jednoznacznych sytuacji. Wielowymiarowy i nieprzewidywalny jest efektem równoczesnego dziania się niezliczonych interakcji, zachodzących na płaszczyźnie czasu i przestrzeni.

Wzajemnie na siebie oddziałując i przenikając, zmieniają w sposób niekiedy niezauważalny trajektorie zdarzeń, w ostatecznym rozrachunku prowadzą nierzadko do innego niż pierwotnie zakładano rozwiązania, celu. Otaczająca nas rzeczywistość nie dzieje się sama w sobie, nie funkcjonuje w oderwaniu od swego kontekstu. Dopiero na styku wszystkich wymiarów cywilizacji i natury rodzi się realny wymiar otaczającego nas świata, kształtuje pełnia bytu.

Okresy przedrzymski, wpływów rzymskich oraz wędrówek ludów to szczególne momenty w dziejach, kiedy owe tytułowe momenty styków kulturowych, chronologicznych, ideowych stają się szczególnie ważne. W trakcie naszych obrad chcielibyśmy prześledzić nachodzenie na siebie różnego rodzaju sytuacji granicznych, brzegowych, przejściowych, rozumianych tak w kontekście dosłownym, jak również w pewnym odniesieniu metaforycznym, niemniej rozpatrywanych na płaszczyźnie przemian cywilizacyjnych właściwych schyłkowi starej i początkom nowej ery. Zrozumienie współzależności momentu zaistnienia styku kulturowego, ideologicznego, etniczności, następstw miejsca, czasów, stylów, początku - końca - trwania, tworzą te obszary, których prezentacja wydaje się niezmiernie ważna dla wielowymiarowego poznania społeczności zamieszkujących ówczesny świat europejskiego Barbaricum.

Wskazane powyżej zagadnienia, to tylko pewne kamienie milowe, drogowskazy ukazujące potencjał interpretacyjny tytułowego zagadnienia, możliwości jego rozwinięcia a także dodania nowych płaszczyzn godnych rozważenia w trakcie naszego spotkania.

Serdecznie zapraszamy do ich rozwinięcia i dodania nowych oraz aktywnego uczestnictwa i przemierzania wraz z nami meandrów Archeologii styków.
 
 

Piotr Łuczkiewicz..........Andrzej Michałowski..........Jan Schuster
 
 

PROGRAM KONFERENCJI

GALERIA


f Prehistory 

OPIEKA NAD STRONĄ: ANDRZEJ LESZCZEWICZ