..
..
GALERIA / GALLERY / GALERIE
..

Aleksander Bursche (Warszawa)

Daniel Knitter (Kiel)

Oliver Nakoinz (Kiel)

Michael Erdrich (Lublin)

Gabriele Rasbach (Frankfurt am Main)

Marek Olędzki (Łódź)

Wojciech Nowakowski (Warszawa)

Wulf Walther (Mühlhausen)

Jörg Kleemann (Szczecin)

Jan Schuster (Łódź)

Radosław Prochowicz (Warszawa)

Heino Neumayer (Berlin), Jacek Andrzejowski (Warszawa)

Andrzej Smaruj (Gdańsk)

Emilia Smółka-Antkowiak (Poznań)

Michał Grygiel (Łódź)

Marcin Bohr (Wrocław)

Andrzej Michałowski (Poznań)

Małgorzata Daszkiewicz (Berlin), Magdalena Okońska (Kraków)

Gerwulf Schneider (Berlin)

Przemysław Niedzielski (Poznań)

Andrzej Smaruj (Gdańsk), Agnieszka Jarzec (Warszawa)

Jan Jílek (Pardubice), Pavel Horník (Hradec Králové), Wulf Walther (Mühlhausen)

Marta Krzyżanowska (Poznań), Radosław Prochwicz (Warszawa)

Emilia Smółka-Antkowiak, Milena Teska, Patrycja Kaczmarska, Mateusz Wawrzyniak (Poznań)

Jan Schuster (Łódź), Piotr Łuczkiewicz (Lublin), Andrzej Michałowski (Poznań)

Uczestnicy Konferencji
 
 

POWRÓT / BACK / ZURÜCK

of Prehistory ..
OPIEKA NAD STRONĄ: ANDRZEJ LESZCZEWICZ