.
..
dr Artur Różański 
 
E-mail: Artur.Rozanski@amu.edu.pl
tel: 61 829-1429
 

Życiorys zawodowy:

Urodzony 1 kwietnia 1976 r. w Środzie Wielkopolskiej. Absolwent Technikum Budowlanego Nr 1 przy ul. Rybaki w Poznaniu. Studia magisterskie w UAM w latach 1996-2001 zakończone obroną pracy pt. Stan badań nad wczesnopiastowskimi palatiami w Polsce, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Kóčka-Krenz. 

Po obronie pracy doktorskiej pt. Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski (2007), od 2008 roku adiunkt w Zakładzie Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza IP UAM.
Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2002-2005). W 2005 roku stypendium tygodnika "Polityka" w ramach akcji "Zostańcie z nami". 

Uczestnik ekspedycji archeologicznych w Polsce (Poznań-Ostrów Tumski, Giecz, Ostrów Lednicki). Kierownik archeologiczno-architektonicznych badań w Kościelcu, pow. Koło, ratowniczych prac wykopaliskowych prowadzonych na trasie drogi ekspresowej S3 w woj. lubuskim (Marwice, Deszczno k. Gorzowa Wlkp., Zemsko k. Skwierzyny) oraz autostrady A1 (Dąbrówka, pow. Włocławek). 
 

Specjalizacja i zainteresowania naukowe: 

Specjalizacja i zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. W głównym nurcie zainteresowań badawczych znajdują się jednak początki organizacji kościelnej na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Wielkopolski. Studia nad tym zagadnieniem mają charakter wieloaspektowy i interdyscyplinarny, skupiając w sobie nie tylko problematykę związaną ściśle z archeologią ale także odnosząc się bezpośrednio do historii czy historii sztuki itp. 
 

Wybrane publikacje:

2003a  Scimus nos nihil scire, czyli z dziejów kościoła św. Idziego w Krobi, pow. Gostyń, Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, t. II, s. 7-24.

2003b  Architektura sakralna w Gieczu w okresie od XI do XIII wieku, Nasze Historie, t. 6 (2001), Poznań, s. 57-71.

2004   Ecclesiae laicorum w Wielkopolsce - przykład Giecza, [w:] Początki architektury monumentalnej w Polsce, Gniezno, s. 333-348. 

2007   Problemy badawcze jednonawowych kościołów wielkopolskich z XII i XIII wieku, [w:] Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku, red. J. Dobosz, J. Kujawiński, M. Matla-Kozłowska, Poznań, s. 183-189. 

w druku  Schody do nieba - Kościelec Kolski odkrywany na nowo, referat wygłoszony w dniu 9 kwietnia 2008 r. na konferencji naukowej "Architektura romańska w Polsce - nowe odkrycia i interpretacje", Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Problematyka badań nad jednoprzestrzennymi kościołami romańskimi w Wielkopolsce, referat wygłoszony w dniu 24 września 2008 r. na III Kongresie Mediewistów Polskich w Łodzi.
 

..

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.