..
..
Zakład Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich
serdecznie zaprasza na seminarium pt.

From Science to People. Studies on 
Iron Age in SW Iberian Peninsula

Środa, 16 grudnia, sala 1.43 Collegium Historicum

Współczesna dyskusja teoretyczna w archeologii stawia w nowym świetle wiele zagadnień z zakresu dotychczasowej praktyki badawczej. Jednym z takich istotnych punktów dyskusji stał się problem miejsca i przydatności tzw. archaeological science. Relacje pomiędzy archeologią i archaeological science zmieniały się wraz z rozwojem archeologii, zmianą pytań badawczych, akceptowanych lub odrzucanych paradygmatów. Archeolodzy ciągle zadają sobie pytanie: na ile dane generowane w obszarze archaeological science mogą być przydatne w badaniach nad przeszłymi społecznościami? W jaki sposób integrować wyniki rozmaitych badań i ekspertyz w spójną narracje o przeszłości? Jak za tymi danymi odkryć ludzi?

 Problemy takie podjęte zostały w projekcie Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna finansowanym przez NCN. Cele projektu skupione są na kwestiach ustaleń dotyczących sekwencji chronologicznych i przemian w obrębie kultur materialnej. Istotnym wyzwaniem jest pojawiająca się w konsekwencji potrzeba interpretacji tych ustaleń w kontekście szerszych procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych.

...

Program:

9.30-9.40 .. Otwarcie seminarium - Włodzimierz Rączkowski (IP UAM)
9.40-9.55 Podstawowe założenia projektu badawczego "Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna" - Michał Krueger (IP UAM)
9.55-10.30 Importy amfor betyckich Dr 20 na tereny Galii Cisalpejskiej - Iwona Modrzewska-Pianetti (IA UW)
10.30-10.45 New chronological data on the Final Bronze Age - Early Iron Age transition in SW Iberia - Dirk Brandherm (QUB)
10.45-11.00 Studia archeometryczne nad ceramiką ze stanowiska Setefilla - Przemysław Niedzielski (Wydział Chemii UAM)
11.15-11.30 Rezultaty analizy petrograficznej ceramiki ze stanowiska Setefilla - Marta Bartkowiak, Michał Krueger (IP UAM)
11.30-11.45 Wyniki analiz XRF ceramiki z zachodniej Andaluzji - Michał Krueger (IP UAM)
11.45-12.30  Dyskusja

..
...
...
FOTOGRAFIA W NAGŁÓWKU: MICHAŁ KRUEGER / OPIEKA NAD STRONĄ: ANDRZEJ LESZCZEWICZ