.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Struktura organizacyjna Instytutu

Dyrektor Instytutu - prof. zw. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
Z-ca Dyrektora ds. naukowych - prof. UAM dr hab. Jacek Wierzbicki
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych - dr hab. Marcin Ignaczak
Sekretarka Instytutu - mgr Dominika Mroczek-Dąbrowska

Rada Programowa Instytutu Archeologii UAM
Komisja ds. Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w IA UAM
Zespół ds. promocji Instytutu Archeologii UAM
 

Instytut Archeologii składa się z sześciu jednostek o odrębnych zakresach badawczych oraz
odmiennych specjalizacjach naukowych. Są to: 


Ponadto integralną część Instytutu stanowi Biblioteka o bardzo bogatych zbiorach, uznawanych 
za jeden z najważniejszych i nejcenniejszych księgozbiorów archeologicznych w Polsce. 

Zasadnicza praca badawcza i realizacja programów naukowych odbywa się w ramach Zakładów, 
tak, że tworzą one podstawowe jednostki nie tylko w sensie czysto organizacyjnym, ale także jako ośrodki inspirowania i  realizacji zasadniczych przedsięwzięć badawczych...

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.