.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Struktura organizacyjna Wydziału Archeologii UAM

Dziekan - prof. dr hab. Andrzej Michałowski

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia - prof. UAM dr hab. Marcin Ignaczak
Prodziekan ds. naukowych - prof. UAM dr hab. Jacek Wierzbicki

Rada Programowa Wydziału Archeologii UAM
Komisja ds. Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia na WA UAM
Zespół ds. promocji Wydziału Archeologii UAM
 

Wydział Archeologii składa się z sześciu jednostek o odrębnych zakresach badawczych oraz
odmiennych specjalizacjach naukowych. Są to: 


Ponadto integralną część Wydziału stanowi Biblioteka o bardzo bogatych zbiorach, uznawanych 
za jeden z najważniejszych i nejcenniejszych księgozbiorów archeologicznych w Polsce. 

Zasadnicza praca badawcza i realizacja programów naukowych odbywa się w ramach Zakładów, 
tak, że tworzą one podstawowe jednostki nie tylko w sensie czysto organizacyjnym, ale także jako ośrodki inspirowania i  realizacji zasadniczych przedsięwzięć badawczych...

..........................................................................................................................................


 
WYDZIAŁ ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: wauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.