.
..

Collegium Historicum UAM, kampus w Morasku.

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia 
(tzw. magisterskich) o profilu akademickim na kierunku ARCHEOLOGIA 
w Instytucie Prahistorii UAM

Semestr 2 - 4 (I i II rok studiów)

Specjalizacja: Dziedzictwo archeologiczne

Lp.
Przedmiot
w/ćw/
k/lab
Liczba godzin
Forma rozliczenia
Pkt.
ECTS
Opis przedmiotu
(POL/ENG)
Sylabus 
z efektami kształcenia
..
Moduł 1: Dziedzictwo archeologiczne w kulturze europejskiej
Rok studiów I, semestr 2
..
1.
00
Dziedzictwo archeologiczne w strategiach ochrony i zarządzania w Europie
w
30
egzamin
3
.
2.
0
0
Podstawy prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego wobec dokumentów o ochronie  dziedzictwa kulturowego
w
15
1,5
3.
0
Europejskie krajobrazy kulturowe 
i ich ochrona
w
15
egzamin
1,5
4.
0
Kujawy jako krajobraz kulturowy 
i jego ochrona
k
15
zaliczenie
1
5.
0
Wielkopolska jako krajobraz kulturowy i jego ochrona
k
15
zaliczenie
1
6.
0
Dziedzictwo archeologiczne 
i turystyka w Polsce i Europie, 1
k
15
zaliczenie
1
7.
0
Dziedzictwo archeologiczne 
i turystyka w Polsce i Europie, 2
k
15
zaliczenie
1
 .. RAZEM  ..
120
 ....
10
....
....
..
Moduł 2: Metodyczne podstawy ochrony dziedzictwa archeologicznego w Europie
Rok studiów II, semestr 3
..
1.
00
Sposoby i metody pozyskiwania danych z zakresu dziedzictwa archeologicznego: metody nieinwazyjne - zdjęcia lotnicze
lab
15
praca (projekt) zaliczeniowa 
na ocenę 
na prawach egzaminu
 
1
2.
0
0
0
Sposoby i metody pozyskiwania danych z zakresu dziedzictwa archeologicznego: metody nieinwazyjne - metody geofizyczne
lab
15
1
3.
00
0
0
Sposoby i metody pozyskiwania danych z zakresu dziedzictwa archeologicznego: metody nieinwazyjne - lotnicze skanowanie laserowe
lab
10
1
 
4.
Interpretacja danych teledetekcyjnych
k
10
1
 
 5.
00
Sposoby i metody pozyskiwania danych z zakresu dziedzictwa archeologicznego - AZP
k
10
1
6.
00
Archiwalne dane kartograficzne (dane przestrzenne)
k
10
1
7.
00
Zarządzanie danymi - komputerowe bazy danych
lab
30
2
8.
Integracja danych dla praktyki konserwatorskiej
k
10
1
9.
00
Praktyka konserwatorska/muzealna; Profilaktyka konserwatorska/muzealna 
ćw
10
1
... RAZEM  ..
120
00......
10
 ...... 0......
..
  • Język obcy nowożytny, specjalistyczny - 60 godz. w tym 30 realizowanych w ramach zajęć kursowych, obowiązkowych, prowadzonych w j. ang. (I rok, sem. 1) a 30 w ramach lektoratu (I rok, sem. 2, 2 pkt. ECTS)
  • Praktyka wykopaliskowa - 4 tygodnie/160 godz. 4 pkt. ECTS (po I roku)
  • Seminarium magisterskie (karta przedmiotu | sylabus) - 90 godz. (rok I, sem. 2/30 godz. 4 pkt. ECTS; rok II, sem. 3/30 godz. 6 pkt.; sem. 4/30 godz. 30 pkt.)
  • Praktyka muzealno-konserwatorska - 2 tygodnie/80 godz. (rok II, sem. 3 - 3 pkt. ECTS)
  • Pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej - 15 godz. (rok II, sem. 3 - 1 pkt. ECTS)

  •  


POWRÓT / BACK.

..........................................................................................................................................


 
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul. Umultowska 89D, 61-614 POZNAŃ, tel. (61) 829-1406, e-mail: iauam@amu.edu.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.