.
Typologia dziejów - dzieje w typologii. Postrzeganie świata młodszego okresu przedrzymskiego w 100 lat po Die Ostgermanische Kultur der Spätlatenezeit Józefa Kostrzewskiego .....
PL
DE
 
..
SYMPOZJUM NAUKOWE 
POZNAŃ 
28-29 LISTOPADA 2019
.. Sympozjum pod patronatem 
Jego Magnificencji Rektora UAM 
prof. Andrzeja Lesickiego
..................................................................................................................................................
Organizatorzy: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Prahistorii Powszechnej Epoki Żelaza oraz Zespół Badań nad Schyłkiem Starożytności. Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk

..
Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele,
 
Rok 2019 to czas wielu Jubileuszy. Tych wielkich i nieco mniejszych, ale także o ogromnej wadze. W Poznaniu świętujemy stulecie utworzenia Wszechnicy Piastowskiej, która od 1920 roku przekształciła się w Uniwersytet Poznański. Jest to też rocznica powołania na tej uczelni Seminarium Prehistorycznego, co miało miejsce 30 stycznia 1919 roku. W pierwszym w historii Uczelni półroczu jesiennym 1919 roku, współzałożyciel Wszechnicy profesor Józef Kostrzewski wykładał dzieje epoki brązu oraz opowiadał o ziemiach wielkopolskich w czasach prehistorycznych. Prehistoria - archeologia stała tym samym w pierwszym szeregu kierunków uruchomionych na nowo powołanej uczelni. W tym też roku drukiem ukazała się książka Die ostgermanische Kultur der Spätlatenezeit, będąca wersją drukowaną dysertacji doktorskiej Józefa Kostrzewskiego, którą obronił w Berlinie w roku 1914. Dzieło to, mimo upływu wieku od jego powstania, cały czas jest głównym źródłem dla systematyzacji materiałów z młodszego okresu przedrzymskiego.

Chcielibyśmy uczcić jeszcze w Roku Jubileuszowym Naszej Uczelni także tą rocznicę, rocznicę niezwykle ważną dla badaczy okresu przedrzymskiego z całej Europy Środkowej, rocznicę powstania dzieła, stanowiącego kamień milowy w nowoczesnym postrzeganiu epoki ostatnich stuleci starej ery w świecie europejskiego Barbaricum.

......

Zapraszamy tym samym do udziału w sympozjum Typologia dziejów - dzieje w typologii.
Postrzeganie świata młodszego okresu przedrzymskiego w 100 lat po Die ostgermanische
Kultur der Spätlatenezeit Józefa Kostrzewskiego
 

Czekamy na Państwa w Poznaniu 28 i 29 listopada 2019 roku.

Na zgłoszenia oczekujemy do 15 maja bieżącego roku.
 

Andrzej Michałowski
Milena Teska
 

Odsłonięcie Ławeczki prof. Józefa Kostrzewskiego, 28 listopada 2019
GALERIA - SYMPOZJUM
Formularz zgłoszeniowy
PROGRAM

OPIEKA NAD STRONĄ: ANDRZEJ LESZCZEWICZ