.
  . ..
...
TELL ARBID

Badania terenowe prowadzone przez misję Instytutu Archeologii UAM są ważną częścią realizacji projektu badawczego prof. Rafała Kolińskiego "Upadek, regres czy rozwój. Sytuacja osadnicza i kulturowa w syryjskiej Dżezirze u schyłku wczesnego okresu epoki brązu". Jego celem jest rozpoznanie przemian osadniczych zachodzących na terenie północnej Mezopotamii w tzw. okresie post-akadyjskim (obejmującycm ostatnie dwa stulecia III tys. p.n.e.).  Zdaniem niektórych badaczy w tym czasie w północnej Mezopotamii miała miejsce katastrofa środowiskowa, która spowodowała gwałtowne pogorszenie warunków rolniczych. Jego rezultatem było opuszczenie wszystkich stanowisk w regionie i migracja ludności na bardziej sprzyjające osadnictwu tereny na południu. 

..
Jednak najnowsze odkrycia na szeregu stanowisk, w tym na Tell Arbid, wykazały, że całkowite opuszczenie nigdy nie miało miejsca. Co więcej, dwa najważniejsze ośrodki miejskie regionu: Nagar i Urkisz nadal funkcjonowały jako stolice regionalnych jednostek politycznych rządzonych przez władców o statusie króla. Wcześniejsze znaleziska post-akadyjskie z Tell Arbid, a przede wszystkim ceramika pochodząca z najwyższej części tellu, zostały już opracowane w postaci rozprawy doktorskiej przez dr. Łukasza Rutkowskiego z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, ale w większości zostały one znalezione albo w warstwach o zaburzonej stratygrafii albo bez jasnego kontekstu architektonicznego. 

Dlatego autor projektu postanowił prowadzić badania w innej części stanowiska (sektor SR), gdzie w sezonie 2001 odsłonięto na powierzchni ok. 50 m2 dobrze zachowane pozostałości budowli post-akadyjskich. Celem badań jest odsłonięcie i przebadanie zachowanych na wschodnim stoku stanowiska pozostałości architektonicznych z tego okresu, scharakteryzowanie rodzaju odsłoniętego osadnictwa oraz pobranie jak najszerszego spektrum próbek do badań nad dawnym środowiskiem naturalnym.

Wybrana do badań część stanowiska, nazwana począwszy od 2008 roku Sektorem P, zlokalizowana jest po wschodniej stronie najwyższej części tellu, u nasady tego wypiętrzenia. Do badań wybrano trzy kwadraty 10x10 m kopane we wcześniejszych sezonach w ramach prac w sektorze SR (w dwóch z nich napotkano wcześniej na pozostałości post-akadyjskie) oraz teren położony bezpośrednio na południe, na niewielkim grzbiecie ciągnącym się od kulminacji tellu ku wschodowi. 

..
..
.... PODZIĘKOWANIA

Badania na Tell Arbid było możliwe tylko i wyłącznie dzięki zgodzie odpowiednich władz syryjskich: dr Bassama Jammousa, Dyrektora Generalnego Direction Generale des Antiquites et Musees (DGAM) w Damaszku oraz dr. Michela al-Maqdissiego, dyrektora ds. badań DGAM a także kierownika misji Polsko-Syryjskiej misji na Tell Arbid, prof. Piotra Bielińskiego z UW.

Badania wykopaliskowe finansowane były ze środków przewidzianych na ten cel w projekcie badawczym DBN MNiSW nr N 109 3938 33. Część wyposażenia technicznego i aparatury używanej do dokumentacji została zakupiona z programu SUBIN Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dotacja otrzymana od władz UAM umożliwiła zabranie w 2008 roku dwóch dodatkowych studentów. Wreszcie, wsparcia finansowego udzieliły firmy Ca Ira sp. z o.o. (p. Aleksandra Buchalik) oraz AKME-MEDIAN sp. z o.o. (p. Elżbieta Jezierska). Wszystkim wyżej wymienionym osobom i instytucjom uczestnicy misji IP UAM gorąco dziękują.
 

..

...