.
  . ..
...
HISTORIA OSADNICZA IRACKIEGO KURDYSTANU

Celem projektu jest rozpoznanie prehistorycznego i historycznego osadnictwa na równinach położonych po obu stronach Wielkiego Zabu, u podnóża gór Kurdystanu. W tym celu w rejonie objętym koncesją przeprowadzone zostaną badania powierzchniowe (UGZAR - Upper Greater Zab Archaeological Reconnaissance)(MAPA 1). Dzięki nim powstanie szczegółowy katalog stanowisk archeologicznych, obejmujący czasy od okresu paleolitu po późne średniowiecze, zawierający dane co do wielkości, okresu zamieszkania oraz stanu zachowania każdego zidentyfikowanego stanowiska. Prócz stanowiska archeologicznych inwentaryzacja obejmie także jaskinie w wapiennych masywach górskich w północnej części koncesji,  oraz zabytki architektoniczne, od średniowiecza do poł. XX wieku. Na podstawie zebranych danych stworzone zostaną mapy archeologiczne przebadanego terenu i  zarys historii osadniczej regionu.

..

PODZIĘKOWANIA:

Projekt "Historia osadnicza irackiego Kurdystanu" finansowany jest dwoma kolejnymi grantami badawczymi Narodowego Centrum Nauki. Grant nr 2011/03/B/HS03/01472 (program OPUS 2) realizowany był w latach 2012-2015, a od stycznia 2015 rozpoczęła się realizacja projektu 2014/13/B/HS3/04872 (program OPUS 7), która potrwa do końca 2018 roku. Na zakończenie projektu przewidziana jest pięciotomowa publikacja, obejmująca atlas, trzy tomy katalogu stanowisk i obiektów zabytkowych oraz tom zawierający syntezę zebranych informacji.

Projekt realizowany jest przez zespół badawczy z Instytutu Archeologii UAM, kierowany przez dr hab. Rafała Kolińskiego prof. UAM, we współpracy z następującymi instytucjami: Instytut Archeologii UW, Fundacja "Przeszłość i Teraźniejszość", General Direction of Antiquities of Kurdistan, Regional Direction of Antiquities in Erbil i Regional Direction of Antiquities in Duhok.

Nasze gorące podziękowania za wieloletnią współpracę i pomoc otrzymują koledzy ze służby starożytności Kurdystanu: dyrektor Generalnej Dyrekcji Starożytności, p. Abubakir O. Zainadin (Mala Awat), p. Nader Babaker (Departement Badań) i pan Kaifi Ali (Departament Prawny), kolejni dyrektorzy Dyrekcji Starożytności w prowincji Erbil, p.p. Haydar Hussein i Nader Babakerkerowi, dyrektor Starożytności w prowincji Erbil, dr. Hassan A. Qasim, oraz dyrektor biura Dyrekcji Starożytności w Akre, p. Hiwa Szimal. Tylko dzięki ich pomocy udało się spełnić wszystkie formalne wymagania i uzyskać koncesję na prace terenowe.

..
.. ...
O PROJEKCIE

Znaczenie projektu | Koncepcja i plan badań | Efekt | Literatura
 

Odwiedź nas na Facebooku!
 
.. UGZAR - Upper Greater Zab Archaeological Reconnaissance...
..

...