.
  . ..
...
SEZON 2012

Okres trwania: 20 września - 23 października 2012
Rejon działania: prowincja Erbil (por. MAPA 3)
Przebadana powierzchnia: ok. 370 km2
Liczba znalezionych stanowisk:  37
Skład zespołu: prof. UAM dr hab. Rafał Koliński (IP UAM), dr hab. Dorota Ławecka (IA UW), dr Michał Krueger (IP UAM), mgr Joanna Mardas (IP UAM), mgr Xenia Kolińska (Fundacja "Present & Past"), Marcin Szabłowski (fotograf), Khalil Barzanji, Rozhgar Ali (Direction of Antiquities Erbil) 
 

PODSUMOWANIE SEZONU

Obszar zaznaczony na mapie gęstym szrafowaniem oznacza teren, na którym prowadzono badania powierzchniowe na obszarze pomiędzy stanowiskami. Teren oznaczony rzadkim szrafowaniem został zbadany wyrywkowo, tylko w oparciu o informacje pochodzące ze zdjęć satelitarnych, wywiadów, oraz map publikowanych w "Atlas of Archaeological sites in Iraq".

Tylko 33 spośród odkrytych 37 stanowisk zostały w pełni zadokumentowane. W trzech przypadkach (S001, S023 i S032) dokonanie pomiarów nie było możliwe z powodu gęstej współczesnej zabudowy a w ostatnim wypadku (S033) z powodu interwencji Służby Bezpieczństwa.

Zebrany materiał przestudiowano w całości tylko w odniesieniu do stanowisk S002-S019 i S027. Pozostała ceramika zostanie zarejestrowane w trakcie sezonu 2013 lub 2014.
 

LINKI

Raport za sezon 2012 (angielski)
Tabela chronologiczna
Galeria
Katalog stanowisk
UGZAR Project Management
UGZAR Project Team Responsibilities (2012)
 

.. ..
..
...